Kodanikupäev – 26. november

26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis kodanikupäeva. Sellel päeval on saanud traditsiooniks tunnustada vastutustundelisi ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke. Kodanikupäeva ürituste raames tunnustatakse kodanikuaumärgiga inimesi, kes on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamisse. Valitakse aasta kodanik.

Kodanikupäeval tähistatakse Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise aastapäeva. Nimelt võttis 26. novembril 1918 Maanõukogu vastu määruse “Eesti demokraatilise vabariigi kodakondsuse kohta”, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste “Eesti kodanik”. Sisuliselt oli tegemist Eesti riigi esimese kodakondsusseadusega. Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas.

Kodanikupäeva tunnustused

Kodanikupäeva aumärk

Kodanikupäeva aumärki antakse kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest, näiteks:

  • teenete eest kodanikuteadvuse väärtustamisel ühiskonnas
  • teenete eest Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse edendamiseks
  • teenete eest kodanikupäeva korraldamisel.

Vaadake ka, kellele on alates 1998. aastast kodanikupäeva aumärk antud.

Siseministeeriumile esitavad kodanikuaumärgi kandidaate maavanemad, Eesti Linnade Liit, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ning Eesti kaitsevägi. Kandidaatide ettepanekuid võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid lisaks eelnimetatud asutustele.

Kandidaatide ettepanekuid vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad esindajad riigikogust, riigikantseleist, siseministeeriumist, kultuuriministeeriumist, haridus- ja teadusministeeriumist, Eesti Linnade Liidust ning Heateo Sihtasutusest.

Aasta kodanik

Kultuuriministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi. Tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Taotluses tuleb põhjendada kandidaadi sobivust ja seost kodanikupäeva motoga, mis on igal aastal erinev.

Aasta kodaniku aunimetusega tunnustatakse tegusana ja Eesti ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi. Vaadake ka varasemalt aasta kodaniku aunimetuse saanud inimesi ja kodanikuaasta varasemaid motosid.

Viimati muudetud: 13-04-2017 00:00 | Teksti koostas: siseministeerium