Kodanikupäeva aumärgi saanud

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2017. aastal

 • Tartu Annelinna gümnaasiumi klassiõpetaja ja eesti keele kui teise keele õpetaja Anne Kaskman on oma südameasjaks võtnud, et venekeelsetest peredest noored saaksid sinasõbraks eesti keele ja kultuuriga. Ta jagab oma teadmisi varmalt ka kolleegidega, koolitades teiste keelekümbluskoolide õpetajaid. Tema eestvedamisel osalevad Annelinna gümnaasiumi õpilased nüüd ka rahvatantsupidudel, samuti on ta algatanud kakskeelse draamafestivali ja riigikaitsepäevad algkooliõpilastele.
 • Otepää avatud noortekeskuse juhataja ja ujumistreener Kätlin Nukka otsib väsimatult noortele sobivaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Nii on noortekeskusel nüüd piljardilaud, matkatarvikud, bänditegemiseks pillid ning käima on lükatud kalastusring ja robootikaring. Et oleks koht, kus pillioskust näidata, korraldab ta Valgamaa noortebändide festivali. Samuti on ta taaselustanud malevatraditsiooni – Otepää noortemalev nüüdseks kaks suve edukalt tegutsenud.
 • Tallinna keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak aitab eesti kirjandust ja kultuuri tutvustada vene keelt emakeelena kõnelevatele tallinlastele. Juba kuus aastat on ta korraldanud kohtumisürituste sarja, kus vene emakeelega lastele ja noortele tutvustatakse eesti kirjanikke. Lastel aitab eesti keeles lugemist harjutada lõimumiskoer ja eelmisest aastast tegutseb osakonna juures ka keelekohvik. Samuti aitab ta tutvustada erinevate Eestis elavate rahvaste kultuuri.
 • Kuigi Kristiina Tõnnissonil on palju ühiskondlikult olulisi rolle, esitati ta kodanikupäeva aumärgi tunnustusele märkimisväärse osa eest teaduse ja kultuuri sihtasutuse Domus Dorpatensis loomisel ja arendamisel. Sihtasutusest on saanud aktiivne demokraatia ja kodanikuhariduse arendamise eestvedaja ning see on andnud paljudele noortele vajalikke projektijuhtimise oskusi. Ta on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja, kuni jaanuarini oli ta ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimees.
 • MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühingu asutaja ja esinaine Mare Abner on erivajadustega naiste eest seisnud juba enam kui 40 aastat. Samuti tegutseb ta MTÜ Eesti Lihasehaigete Seltsis. Mare Abner on aidanud tõsta teadlikkust erivajadustega naiste vajaduste kohta, et nad saaksid elada täisväärtuslikku elu. Ta on korraldanud erinevaid sellekohaseid infopäevi ja andnud välja trükiseid.
 • Antero Noor on Tallinna 32. keskkooli õpilane, kes koos sõprade abiga leidis 1. juulil viisi, kuidas kehva ilma tõttu ärajäänud tantsupidu siiski toimuda saaks. Ehkki keegi ei mäleta enam, kes täpselt sündmuste jada valla päästis, viisid Antero korraldusvõime ja entusiasm selleni, et mõne tunniga saadi kõik kooskõlastused, tehnika ja – mis kõige tähtsam – nii esinejad kui ka pealtvaatajad Vabaduse väljakule. On isegi öeldud, et tantsupeo II etendus ei jäänudki ära, vaid toimus teisel viisil. See aumärk on tänuks ka Antero kaaslastele tantsuansamblist Sõleke.
 • MTÜ Traumamõmmiku asutaja ja eestvedaja Kaur Vahtriku abil jõuavad liiklusavariis osalenud lasteni armsad kallikarud, mis õnnetusest lihtsamini üle aitavad saada. Kallikaru on esimene abivahend, mis aitab luua lapsega uuesti turvalist ja rahustavat sidet, kui temaga on juhtunud midagi halba. Praeguseks on kallikarud lohutanud enam kui 60 last.
 • Maimu Liis Nõmmik on üles kasvanud Kanadas, 1991. aastal kolis ta Eestisse ja hakkas siinsete noorte seas arendama skautlust. Skautlus pakub noortele arendavat ja ennast proovilepanevat tegevust. Viimastel aastatel on ta tegutsenud aktiivse hundujuhina Rävälä skautide malevas. Pikka aega oli ta Tallinna rahvusvahelise naisteklubi president. Siiani korraldab ta igal aastal jõulude eel heategevuslikku laata, et koguda raha abivajavate laste ja naiste toetuseks.
 • Vabaühenduste liidu EMSL juhataja Maris Jõgeva töö ei lõpe kella kukkumisega. Eesti vabaühenduste elujõulisus ja areng on tema fookuses olnud pikemat aega. Ta osaleb aktiivselt õigusloomes ja heade tavade kujundamises ning valvab kodanikuühendusi puudutava poliitika elluviimise järele.
 • Triin Bõstrov on ettevõtlik, avatud ja käivitaja-hingega noor inimene, kellel on energiat jagunud vabatahtlikuks tööks mitmes organisatsioonis. Tallinna Ülikoolis taaselustas ta rahvusvaheliste suhete ringi ja korraldas erinevaid loenguid, seminare ja õppevisiite tudengite maailmapildi avardamiseks. Ta on aktiivselt kaasa löönud ka Eesti Noorteühenduste Liidus, kus muu hulgas tegeles valimisea langetamise teemaga. Samuti edendab ta vabatahtlikuna noorsootööd rahvusvahelises organisatsioonis Young European Leadership.
 • Tõrva gümnaasiumi pikaaegsel pühendunud õpetajal ja raamatukoguhoidjal Hilma Karul on oluline roll paljude noorte kodanikuks kasvamisel. Koos abikaasaga on ta loonud Helme koduloomuuseumi, mis pakub külastajatele killukesi minevikust. Ta korraldab erinevaid ajalooloenguid piirkonna noortele ning hoolitseb igakülgselt oma kodukandi ja laiemalt Mulgimaa ajaloopärandi tutvustamise ja hoidmise eest.
 • Igor Taro on mees, kel olnud palju rolle alates ajakirjanikust, maavanemast, kaitseliitlasest ja abipolitseinikust kuni pereisa omani välja. Ta on aktiivne kodanik, kes on panustanud oma arvamusavalduste ja tegudega piirkonna arengusse. Taro aitab kaasa seto kultuuri elujõulisena hoidmisele, muu hulgas on ta 13 aastat olnud ajalehe Setomaa toimetaja. Vaid Eestiga tema ampluaa ei piirdu – nii aitas tema kirjutatud Ukraina päevik Eesti inimestel end Ukrainas toimuvaga kursis hoida.
 • Ida päästekeskuse vabatahtlike koordinaator Vilve Kirs on andnud suure panuse, et praegu tegutseb Virumaal umbes 340 vabatahtlikku päästjat. Olles ka ise vabatahtlik päästja, on ta aktiivselt osalenud ennetustöös, teinud kodunõustamisi ning juhib viiendat aastat Narvas päästealast noorteringi. Tema eestvedamisel on noorteringides osalejatele korraldatud ohutuspäevi, kus noored saavad kinnistada õppeaasta jooksul omandatud teadmisi ja oskusi. Anneli Mikiver on oma muude tegemiste kõrvalt aastaid vabatahtlikuna panustanud Naiskodukaitse töösse ja olnud välikokana Kaitseliidu tagala asendamatu liige. Tema eestvedamisel taasasutati Väike-Maarja Naiskodukaitse jaoskond. Anneli peab loomulikuks abivajajaid toetada – nii on ta kogukonnas korraldanud heategevusmatku ja heategevuslikku seebikeetmist, et aidata lasterikkal perel osta uus ahi või soetada sügava puudega poisile spetsiaalne tool.
 • Kaitseliidu taasasutaja Läänemaal ja praeguse Lääne maleva teavituspealiku Heiki Magnuse jaoks on oluline säilitada Läänemaa ajaloopärandit. Tema eestvedamisel tähistatakse ajaloolisi tähtpäevi, korraldatakse näitusi ja üritusi. Haapsalus algatas ta Eesti lipu päeva tähistamise traditsiooni. Samuti korraldab ta Haapsalus ja Ristil märtsi- ja juuniküüditamise mälestuspäevi. Nagu ütles tema kandidatuuri esitaja: „Läänemaal on väga vedanud, et meil on Heiki Magnus, kes ei unusta olnut.“

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2016. aastal

 • Kirsika Ilmjärv on Koeru keskkooli huvijuht ja Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine. Lisaks kolme lapse kasvatamisele ja oma põhitööle on ta korraldanud Järvamaa aasta ema konkurssi, Naiskodukaitse aastapäeva ja suvelaagrit, juhendanud Koeru kodutütarde rühma, kutsunud ellu rahvatantsurühma jne.
 • Vähiravifondi „Kingitud elu“ looja ja tegevjuht Toivo Tänavsuu tegevus on paljudele vähihaigetele eestimaalastele andnud lootust ning innustanud paljusid Eesti inimesi annetades head tegema. Fond on kinkinud elupäevi nendele vähihaigetele, kelle raviks ei ole haigekassa toetusest piisanud.
 • Annika Laats on EELK Risti koguduse õpetaja, hingehoidja Tallinna lastehaiglas, kaplan Tallinna diakooniahaiglas, MTÜ Vaikuse Lapsed liige. Ta on pakkunud hindamatut tuge hingehoius, pereteraapias ja leinaga toimetulekul. Tema eestvedamisel restaureeriti Risti kirik ja koguduse maja sai uue näo. Samuti pakkus Risti kogudus turvalist kodu Süüria sõjapõgenike perele.
 • Aune Valk on lisaks põhitööle haridus- ja teadusministeeriumis panustanud vabatahtlikuna erinevatesse ettevõtmistesse. Ta veab Tartus projekti „Tuluke“, mille sihiks on kogukonna ja kooli koostöö edendamine. Koos Kristel Ressiga koondas ta head koostöönäited ja teadlaste soovitused raamatusse „Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat“. Ta on palju kaasa aidanud Tartu Karlova Seltsi arendamisele, mh korraldanud Karlova isadepäeva ja Eharoosa kirjandusõhtuid.
 • Päästeameti Läänemaa päästepiirkonna operatiivkorrapidaja Risto Roomet on ka vabatahtlikuna andnud olulise panuse oma kodukandi ja maakonna turvalisuse tõstmisesse. Tema algatusel on Paliveres ja Kirnas käima lükatud vabatahtlikud päästekomandod. Kohalik ujumiskoht sai tema eestvedamisel veeohutuspüstakud ning suurendatud on tuleohutust paljudes kodudes. Lisaks viib ta läbi päästeala noorteringi ja edendab tuletõrjesporti.
 • Linda Raunet sündis samal aastal, mil Eesti Vabariik esmakordselt välja kuulutati. Ta töötas pikka aega eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning oma õpilastes oskas ta tollasest tugevast ideoloogilisest survest hoolimata äratada huvi eesti keele, kirjanduse ja kultuuri vastu. Ta oli ka väsimatu rahvatantsu- ja näiteringide juhendaja. Pensionipõlves osaleb Keila kultuurimaja ja sotsiaalkeskuse huviringide tegevustes ning korraldab neid ise.
 • Imbi-Sirje Torm on pikaaegne ajalooõpetaja, kellel on oluline roll paljude noorte kodanikuks kasvamisel. Ta on juhendanud Viljandimaa noori oma kodukandi ajaloo uurimisel, koostanud ajaloonäitusi, juhendanud noorgiide ja kirjutanud mitu raamatut Heimtali ajaloost. Imbi-Sirje Tormi loodud on Heimtali kooli muuseumituba, mis on avatud ka külalistele. Ta on oma teadmiste jagajana kui piirkonna visiitkaart, kultuuriväärtuste hoidja ja edasikandja.
 • Sandra Mägi on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Raplamaal asuva Röa külavanem. Röa külla elama asudes asutas ta Naabrivalve piirkonna, seejärel alustas külaplatsi ehitusega ja ühisürituste eestvedamisega. Ta on elavdanud kogukondlikku läbikäimist ega ole peljanud välja tuua oma kandi valupunkte, innustades ka teisi neile lahendusi otsima. Lisaks on ta juba aastaid korraldanud Raplamaa elanikele tervisepäevi.
 • Kristi Aria asutas 15 aastat tagasi Tartusse kooli rahvusvahelise taustaga laste jaoks. Ta on muutnud Tartu rahvusvahelise kooli erinevate kultuuride kogukonnakeskuseks ning tugevaks sillaks Eesti ja lapse päritolukultuuri vahel. Kristi Aria on olnud asendamatu inimene paljude kaugemalt pärit perede ja nende laste jaoks Tartus, aidates neil Eesti elu ja kultuuriga kohaneda ning võimaldades head haridust.
 • Indrek Luberg jõuab oma pere ja tööelu kõrvalt alati olla abivalmis kogukonnaliige ning seista kohaliku kandi turvalisuse ja huvide eest. Ta on olnud aktiivne vabatahtlik Liiva Külaseltsi tegemistes ning korraldanud erinevaid kohalikke üritusi. Tänu temale on Liiva jaama ehitatud ammuigatsetud ülekäigurada ning juurutatud toimiv Naabrivalve piirkond.
 • Airi Hallik-Konnula Urvaste Külade Seltsist on oma kogukonna heaks palju ära teinud. Ta on seisnud selle eest, et Essoo turbasoo jääks puutumata ning sinna ei rajataks turbamaardlat. Tänu temale sündis Urvaste kama, mille müügitulu panustatakse kohaliku kogukonna arengusse. Airi Hallik-Konnula veab iga-aastast urbanipäeva laata, tema eestvedamisel alustas külakino ning uue sisu said rahvamaja ruumid. Samuti on ta juhtinud Pokumaad.
 • Eesti Noorteühenduste Liidu liige ja osaluskogude koordinaator Kuldar Adel on andnud tugeva panuse Eesti noorte aktiivsuse arendamiseks. Ta on innustanud paljusid noori kaasa rääkima oma kodukohas olulistel teemadel. Ta on üks neist, kelle initsiatiivil alustati erinevates Eestimaa koolides kodanikuhariduse tundide andmist. Tundides julgustatakse noori olema aktiivne kodanik ja andma oma panuse ühiskonna edasiviimisel.
 • Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus on Eesti noortele selgitanud valla- ja linnavolikogude tööd. Praeguseks on simulatsioonimängus ja loengusarjas osalenud enam kui tuhat õpilast üle Eesti ning tuleva aasta esimeste kuudega plaanitakse see arv juba kahekordistada. Kaisa Lõhmus peab südameasjaks, et 2017. aastal esimest korda valimiskastide juurde jõudvate noorte hääl oleks võimalikult teadlik ja väärtuslik.
 • Hans Soll on kodanikualgatuse „Sindi pais“ eestvedaja, kes seadis eesmärgiks Pärnu jõe alamjooksul asuva Sindi paisu avamise rändkaladele. Algatus aitas kaasa, et riik omandas 2015. aastal Sindi paisu ja alustas betoonpaisu lammutamise projekteerimist. Paisu asemele uue, loodusilmelise kärestiku rajamisega suurenevad kalavarud ja sellest võidavad nii Pärnu jõestikus tegutsevad kalurid kui ka loodusturismiga tegelejad.
 • Raikküla valla aktiivne koduloouurija ja koolitaja Urmas Tulvik korraldab oma kogukonnas ka piirkondlikke ajaloolisi rännakuid; juhendab oma kodukoha õpilaste kodulooainelisi referaate, korraldab ajalooteemalisi fotonäitusi ja õppepäevi ning Eesti Genealoogia Seltsi liikmena aitab huvilisi sugupuu uurimisel. Samuti on ta pikka aega pakkunud tuge eakate hooldamisel, korraldades vajadusel neile transporti arsti juurde või poodi. Ta on aastaid olnud ka Raplamaa külaliikumise ja Jalase haridusseltsi eestvedaja.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2015. aastal

 • Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige ja „Teeme ära!“ talgupäevade eestvedaja Tarmo Tüür on väga hea meeskonnajuht, kes innustab ja oskab hästi ka vabatahtlikke kaasata.
 • Inga Kuus hoolib oma kogukonna turvalisusest ja koordineerib vabatahtlikuna Viimsi naabrivalvet. On avaldanud artikleid kogukonna turvalisuse teemal ja korraldanud Viimsi elanike jaoks turvalisuse teemal üritusi.
 • Rasmus Rask – inimene, kes oma kiire taibu ja suure südame tõttu satub hämmastava regulaarsusega aitama seal, kus viga on nähtud laita. Ta on oma aega panustanud Eesti jaoks oluliste algatuste vedamisse, olgu selleks siis koolikiusamise vastane programm KiVa või noorte sõltuvuskäitumise ennetamise projekt Tark Vanem.
 • Meelika Siilsalu on laiemat kõlapinda toonud erivajadustega inimesi puudutavatele teemadele. Temata poleks 2013. aastal Kärdla kohvikutepäevale jõudnud pimekohvikut ega 2015. aastal pakutud riigikogu liikmetele seoses töövõimereformi teemaga võimalust kogeda, mida teeb puudega inimene suhtlemisel või liikumisel.
 • Margo Orupõld soovib kaasa aidata lähisuhte vägivallaprobleemide vähendamisele ja oli 2009. aastal Pärnu naiste varjupaiga asutajaliige. Ta on olnud lähisuhte vägivalla teemadel kogukonna teadlikkuse tõstmise eesmärgil mitme konverentsi ja koolituse eestvedaja ning koostööpartner. Samuti aitab ta kaasa maapiirkondade naiste ettevõtlikkuse kasvatamisele.
 • MTÜ Aasukalda Priitahtliku Päästekomando tulihingeline eestvedaja Marge Zaidullin väärtustab kogukonna turvalisust, korraldades ohutusalaseid ringe lastele ja noortele, aidates abivajajaid küttekollete renoveerimisel ja pannes oma õla alla ka Mahu vabatahtliku merepäästekomando loomisele.
 • Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna korrakaitseametnik Hanno Viibus on pühendunud vabatahtlikkuse edendamisele siseturvalisuse valdkonnas. Samuti on ta olnud aktiivne abipolitseinike värbaja ja selgitustöö tegija.
 • Heiki Hanso – arborist, kel on julgust ja ettevõtlikkust pöörata tähelepanu probleemidele ja otsida lahendust, kaasates tegemistesse nii kohaliku kogukonna kui ka Eesti tervikuna. Erilise näitena võib tuua Heiki läbi viidud kampaania Orissaare tamme saamisel Euroopa aasta puuks 2015.
 • Tiina Mägi – ajakirjanik ning kodanikualgatuste eestvedaja. Ta on Kodulinna maja looja ja juht, kel on alati häid ideid ja oskust neid ellu viia. Tiina Mägi on olnud üks algatajaid ja eestvedajaid Tallinna vanalinna päevadel, mis tänaseks on kasvanud oluliseks kultuurifestivaliks. Ta on ka Tallinna visiooninõukoja liige.
 • Tallinna juudi kooli ja Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakov on ainetunde andnud nii eesti kui vene keeles ning oskab oma ained noortele põnevaks teha. Lisaks sellele, et ta on ise andekas kõneleja, kutsub ta oma tundidesse ka külalisi suursaadikutest riigipeadeni välja.
 • Ründo Mülts leiab oma põhitöö kõrvalt Järvamaa muuseumis aega tegeleda koduloo uurimisega ja ajaloolise väärtusega esemete kogumisega. Oma kollektsiooni põhjal rajas ta 16-aastaselt oma kodukülla Päinurme koduloomuuseumi, kus on mitu tuhat eksponaati.
 • Kalev Lõhmus on pühendunud noorsoo-, kultuuri- ja spordivaldkonna arendamisele nii Palupera vallas kui ka Valgamaal laiemalt. Tema kaasabil on kogutud Palupera piirkonna pärimusi ja rahvakultuuriajalugu, et sellest raamat teha.
 • Helle Pajula saab aumärgi aastatepikkuse töö eest erivajadustega inimeste märkamisel ja innustamisel. Tema algatusel loodi 2006. aastal Lääne-Virumaal Sõmeru vallas erivajadustega inimeste ehk EVI-kate liikumine. Endise muusikaõpetajana on ta vedanud ka naiste lauluansamblit, kellega koos on käidud esinemas üle Eesti.
 • Kadri-Aija Viik on Pärnumaal Surju vallavolikogu esimees, Pärnumaa Kodukandi juhatuse esimees, Eesti Erametsaliidu juhatuse liige ja juhib metsaühistut Ühinenud Metsaomanikud. Kadri-Aija Viik on aastaid panustanud kogukonna hoolivale ja oskuslikule juhtimisele, loodushoidliku eluviisi edendamisele ning pärandkultuuri väärtustamisele.
 • Pikakannu kooli eestvedaja ja õpetaja Ave Tamra jaoks on väikse ja ühtehoidva kogukonnakooli arendamine olnud südameasi. Pikakannu kool on väärtustanud oma maa ja kodukandi hoidmist ja tundmaõppimist, õpetades lastele võru keelt ja viibides õpilastega palju looduses.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2014. aastal

 • Robert Aasa on vabatahtlike merepäästjate koolitajana oluliselt panustanud mereohutuse teadvustamisse Eestis ning osaleb ka ise aktiivselt Käsmu vabatahtliku merepääste tegemistes.
 • Maria Derlõš on väljapaistev kogukonnaaktivist, kelle oluliseks saavutuseks on Eesti ühe suurema linnaosa, Lasnamäe kogukonna arendamine ja sealsete elanike aktiveerimine.
 • Sirje Kannel on õpetaja ameti kõrvalt olnud Puiatu kohaliku elu eestvedaja ja Puiatu seltsielu üks tugisambaid.
 • Ago Kivilo tegevus on alates 1958. aastast olnud seotud nägemispuudega inimestega. Ta on pikaaegne Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees, kellel on seljataga hinnatud elutöö nägemispuudega inimeste huvide kaitsmisel.
 • Ülle Laasner on pikaajaline Raplamaa tervisenõukogu ja uimastiennetuse nõukogu esinaine, kelle algatusel on parandatud Raplamaa elanike igapäevast tervisekäitumist.
 • Muza Lepik on kõrgelt hinnatud spetsialist spordimeditsiini erialal, kes on elu jooksul nõustanud nii tipp- kui harrastussportlasi, aidates neil korrigeerida treeningplaane ja ennetada ülekoormusvigastusi.
 • Monika Liiv on teinud Saue linnas noorsootööd viimased 20 aastat. Ta asutas Saue Linna Lastekaitse Ühingu ning tema eestvedamisel on lastele korraldanud laagreid, matku ja erinevaid muid ettevõtmisi.
 • Mati Lilliallik on paljude liikumist propageerivate ürituste peakorraldaja, nagu näiteks Tallinna maraton, Maijooks ja RMK Kõrvemaa neliküritus. Tema eestvõtmisel on Spordiürituste Korraldamise Klubi ühiselt liikuma pannud ligi 270 000 inimest.
 • Mehis Luus on Toila Merepääste ja Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste juhatuse liikmena tegelenud innukalt Eesti merepääste arendamisega.
 • Aet Maatee on XXVI laulu- ja tantsupeo “Aja puudutus. Puudutuse aeg“ peakorraldaja. See üritus oli Eesti suurim ja keerulisima korraldusliku poolega sündmus Eestis.
 • Galina Nikitina on endine pikaaegne Loksa vene gümnaasiumi direktor, kelle eestvedamisel on algatatud mitmeid keeleõppe- ja lõimumisprojekte nii Loksa õpilastele kui linnaelanikele.
 • Tõnu Otsason on Hiiumaa kohaliku külaliikumise eestvedaja: külaarenguseltsi Sakas asutaja, Kodukant Hiiumaa asutajaliige ning Palade teabetoa looja.
 • Peeter Pau on innukas vabatahtlike juht, kes on pühendunud vabatahtlikkuse arendamisele just turvalisuse valdkonnas. Ta teeb vabatahtlike toetamiseks ja arendamiseks tihedat koostööd Kaitseliiduga, reservpäästerühmaga, Eesti Abipolitseinike Kogu ning vabatahtliku mere- ja järvepäästega.
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop emeeritus Andres Põder on aastate jooksul aktiivselt osalenud ühiskondlikes debattides ning algatanud ka regulaarseid kohtumisi erakondade juhtidega.
 • Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse pastorina osaleb Artur Põld aktiivselt sotsiaaltöö korraldamises Jõhvis ja Ida-Virumaal ning on aastate jooksul vabatahtlikuna panustanud kogukonna sotsiaalsete probleemide lahendamisse.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2013. aastal

 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu eestvedaja ja juht Auli Lõoke seisab kodanike õiguste ning võrdse juurdepääsu eest nii organisatsiooni juhina kui ka eraisikuna.
 • Üliõpilane, vabatahtlik ja vabatahtlike koordineerija Christel Sogenbits on viimase kolme aasta jooksul korraldanud mitukümmend ettevõtmist, et noortelt noortele läbi õppimise ja isiklike kogemuste tutvustada erivajadusega noore maailma.
 • Elar Sarik on aktiivne ja edasipüüdlik noorsoopolitseinik Võrumaalt, kelle initsiatiivil ja juhtimisel kutsuti ellu Eestis ainulaadne ja innovaatiline liiklusohutusalane projekt „Mütsiga nähtavaks“.
 • Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Harro Aitai on pühendunud vabatahtlikkuse edendamisele siseturvalisuse valdkonnas.
 • Ivi Sepp on pikaaegne õpetaja, kelle eesmärk on anda parimad teadmised eesti keele ja kultuuri tundmises vene õppekeelega lastele.
 • Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktori Kaimo Vahtra töö noortega on olnud pikk ja järjepidev.
 • Leida Leiur on kauaaegne pedagoog, Eesti Pensionäride Liidu asutajaliige ja Viljandi Pensionäride Liidu asutaja, kohaliku supiköögi looja ja eestvedaja tänaseni.
 • Leo Kütt on aktiivne Põlvamaa kohaliku elu edendaja. Tal on alati häid ideid ja tema eestvedamisel on algatatud mitmeid projekte nii Räpina piirkonnas kui ka Põlva maakonnas.
 • Priit Kasepalu on andnud suure panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi parandamisse.
 • Rasmus Lahtvee on aktiivne abipolitseinik, Kaitseliidu liige ja keskkonnateadlikkuse arendaja.
 • Silva Kärner on pühendunud pedagoog ning aktiivne Järva-Jaani kohaliku elu eestvedaja.
 • Sven Kõllametsa panus erivajadustega üliõpilaste õiguste eest seismisel on eelkõige suunatud soovist luua väärikaid iseseisvaid eneseteostusvõimalusi kõikidele noortele.
 • Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu on elavdanud olulisel määral Lääne-Virumaa kiriku- ja kogukonna elu.
 • Vladimir Kolotõgin on aastaid tegelenud kaitseväe töö tutvustamisega Ida-Virumaa noortele, korraldanud Ida-Viru Noorteakadeemiat riigikaitse teemadel, pidanud loenguid ja andnud riigikaitsetunde Ida-Virumaa koolides.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2012. aastal

 • Elve Joon on endine õpetaja ja pensionär, külaliikumise ühenduse Kodukant Viljandimaa aktiivne eestvedaja juba üle kümne aasta, küla- ja seltsielu arendaja nii kohalikul kui maakondlikul tasandil.
 • Vabakutseline kirjanik Kauksi Ülle on tegutsenud aktiivselt seto pärandkultuuri säilimise nimel ja kaasanud ka kogukonda kohuse- ja vastutustundlikult suhtuma oma esivanemate pärandisse.
 • Hans Veimann on Märjamaa kultuurimaja 42-aastase staažiga kinomehaanik.
 • Pensionär Henno Sepp on rahvakultuuri säilitaja ning seltsielu ja huvitegevuse eestvedaja Pärnus, Pärnumaa külapillimeeste päevade ja akordionistide ning filatelistide aastakokkutulekute peakorraldaja.
 • Pensionär Heino Kerde on üks Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühingu asutajatest. Tema elutööks kujunes II Maailmasõja rinnetel hukkunud hiidlastele monumendi püstitamine Kärdla parki.
 • Ajalehe Lääne Elu fotograaf, 75-aastane kroonik Arvo Tarmula on kogu elu tegelenud fotograafiaga ning jäädvustades piltidesse kogu Läänemaa, on nii talletanud rohkelt hindamatu väärtusega kohalikku ajalugu.
 • Tartu Hiie Kooli geograafia- ja majandusõpetuse õpetajal Helle Anijärvel on pikaajaline praktiline kogemus ja mitmekülgsed teadmised kuulmise ja kõne erivajadustega lastega töötamisel. Tema eestvedamisel osalevad õpilased paljudes Euroopa Liidu ja ülemaailmsetes projektides ning tema juhendamise ja tegutsemise tulemusena kuulub Tartu Hiie Kool UNESCO Ühendkoolide võrgustikku.
 • Enno Ottis on ametilt turvamees, abipolitseiniku teenistuses alates abipolitseinike formuleeringu loomisest Põltsamaal 2002. a aprillis. Põltsamaa konstaablijaoskonna teeninduspiirkonna parim abipolitseinik nii tegevuse mahult kui kvaliteedilt.
 • Kaitseliidu peastaabi vanemspetsialist, pikaajaline abipolitseinik ja Tallinna kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike juhtfiguur Dein-Tom Tõnsing on oma tegevusega aidanud Põhja prefektuuri abipolitseinike värbamisel ja kaasamisel ning abipolitseinike tegevuse tutvustamisel.
 • Pille Kaisel on Metsküla algkooli direktor, Matsalu-Metsküla kogukonna ühendaja ja arendaja.
 • Kairit Numa on Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevdirektor alates 1997. aastast, aktiivne ja järjepidev Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja arendaja, korraldades teabepäevi ja koolitusi ning edendades koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel. Aktiivne ühiskondliku elu tegelane, kelle eestvedamisel tegutseb ka Põlva toidupank.
 • Pensionär Elvira Reiman on Peterburi Eesti seltsi kauaaegne juhatuse liige ja organiseerimis- ja teavitamistöö eest vastutaja.
 • Urve Toompuu on Loksa gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, silmapaistev ja tulemuslik aineõpetaja, MTÜ Viinistu Külaseltsi juhatuse liige ja küla kultuuriliste sündmuste korraldaja, Viinistu küla ajaloo koguja ja muuseumi varade haldaja ning Viinistu hümni autor.
 • Liia Hänni on e-Riigi Akadeemia sihtasutuse e-demokraatia programmi direktor, rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse Eesti vabaühenduste ümarlaua eestvedaja ja Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse järjekindel edendaja, kodaniku ja riigi vahelise dialoogi võimaluste leidja ning dialoogis sündinud ideede realiseerimise innukas toetaja.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2011. aastal

 • Boris Kull – arhitekt
 • Asta Paeveer – kauaaegne õpetaja, laste- ja noorte tegevuse suunaja
 • Madis Milling – Kaitseliidu Tallinna maleva leitnant
 • Anne Kaljumäe – MTÜ Karksi Kultuuriseltsi juhatuse esimees
 • Ants Tomp – koolijuhataja ja õpetaja
 • Anne Schotter – MTÜ Tartu Koidu Keskuse asutaja ja nõukogu esimees
 • Imre Reino – Kehtna valla ettevõtja
 • Priit Silla – Kaitseliidu Noorte Kontkaste instruktor
 • Aita Mölder – Haapsalu loomekeskuse asutaja
 • Merike Poljakov – Tallinna keskraamatukogu raamatukoguhoidja
 • Silvi Koppelmaa – pensionär, Nõva valla külade ja talude kultuuripärandi koguja
 • Ene Hion – MTÜ Kodanikukoolituse asutaja ja juhatuse liige
 • Eduard Pirk – MTÜ Narva avatud noortekeskuse RLK direktor
 • Endel Saar – Eesti Ajakirjanike liidu auliige ja Hiiumaa koduloouurija
 • Leili Pure – Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaia kunstiõpetaja
 • Liia Toom – Kõpu internaatkooli direktor ja tütarlaste käsitöö õpetaja
 • Aleksander Gamazin – Narva Korteriühistute Ühenduse esimees ja jurist

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2010. aastal

 • Villu Õun – Kaitseliidu Rapla maleva kompaniiülem
 • Lauri Lipp – Kaitseliidu Järva maleva tagalaülem
 • Aino Nugis – Rimmu raamatukogu juhataja, Uue-Karitse rahvamaja juhendaja
 • Reet Roop – Põlva talurahvamuuseumi direktor
 • Janno Rosenberg – Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik
 • Ivo Käsk – MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse Kuressaare varjupaiga juht
 • Monika Rogenbaum – Taheva vallavanem
 • Kalev Kiviste – Rapla maleva Kaiu miinipildujapatarei pealik
 • Anneliis Kõiv – Kohila vallavalitsuse kultuurinõunik
 • Eno Hermann – Kehtna valla päästeteenistuse pealik
 • Ardo Niinre – Raasiku vallavalitsuse kultuuri- ja haridusspetsialist
 • Aira Laul – Eesti Gaidide Liidu koolitusjuht
 • Aime Güsson – MTÜ Piiri Peal juhatuse liige, Peipsiäärse kogukonna arendaja
 • Mare Lihtsa – Jõhvi vene gümnaasiumi direktor
 • Mati Sutt – Jõõpre põhikooli direktor, õpilasmaleva taaselustaja
 • Anu Pielberg – MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ja Hiiumaa Lastekaitseühingu liige
 • Helmi Urbalu – MTÜ Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja esimees

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2009. aastal

 • Heimar Põld – kauaaegne isamaalise ja kodanikukasvatuse eestvedaja ning arendaja Saare maakonnas
 • Elle Näppo – koduloo-uurija, üks Muuseumiöö eestvedajatest ning Muinastulede retke taaskäivitajatest
 • Aino Kiiver – Rakvere Memento juht
 • Pille Tahker – Surju põhikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
 • Meelis Kuivits – jalgpalliklubi FC Warrior treener, kehalise kasvatuse õpetaja Valga Jaanikese koolis
 • Arne Tilk – Põlva vallavanem, suusatamise maailmakarikaetappide üks korraldajatest
 • Asta Jaaksoo – August Kitzbergi loomingu koguja, talletaja ja tutvustaja
 • Anni Lahe – Meremäe raamatukogu hoidja, koduloo-uurija
 • Eve Täht – Kaitseliidu Võrumaa maleva Kodutütarde noorteinstruktor
 • Urmas Susi – Kaitseliidu Harju maleva pealik, aktiivne kodanikupäeva ürituste algataja ja korraldaja
 • Malle Weinrauch – Pala kooli direktor ning Pala valla aktiivne kultuurielu edendaja
 • Airi Rütter – Jõgeva kultuurikeskuse juhataja
 • Vive Tomson – Vastseliina valla Loosi külavanem, külaelu edendaja ja parendaja
 • Laine Oeselg – Järlepa lasteaed-algkooli pedagoog ning MTÜ Järlepa Kodukultuuri Seltsi asutaja

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2008. aastal

 • Anne Raadik – Rapla invaspordi klubi president, puuetega inimeste nõustaja
 • Aare Hindremäe – Lau küla külavanem, tegeleb külade ja valla jäädvustamisega
 • Riina Muuga – pedagoog, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Mahta Aksalu – pedagoog, kohaliku elu edendaja
 • Laine Järvemäe – Seljametsa muuseumi juhataja, koduloomuuseumi perenaine ja teenekas kodu-uurija
 • Romeo Mukk – Tire talu talupidaja, kodanikuühiskonna arendaja ja kodanikukasvatuse edendaja
 • Aadu Uudmäe – MTÜ Tamsalu Muuseumisõprade Seltsi esimees, koduloouurija ja talletaja
 • Eha Künnap – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Peeter Rehema – Liiklusliini avaja ning Naabrivalve liikumise algataja Eestis
 • Ülle Närska – pedagoog, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Anne Eenpalu – Hellema talu perenaine, isamaalise liikumise edendaja
 • Apolinaria Repkina – pensionär, vanausuliste ja Peipsi-äärse kultuuri ja ajaloolise pärandi kandja
 • Aili Keldo – kogukonna arendaja Valga maakonnas, mitmete kodanikualgatuslike ürituste eestvedaja
 • Reet Kokovkin – kohaliku elu edendaja, mitmete kodanikualgatuslike ürituste eestvedaja
 • Rainer Nõlvak – kodanikualgatuse projekti „Teeme ära 2008 (Eestimaa puhtaks)“ eestvedaja
 • Toomas Trapido – kodanikualgatuse projekti „Teeme ära 2008 (Eestimaa puhtaks)“ eestvedaja
 • Ahti Heinla – kodanikualgatuse projekti „Teeme ära 2008 (Eestimaa puhtaks)“ eestvedaja

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2007. aastal

 • Helgi Org – Loo keskkooli saksa keele õpetaja
 • Tiit Saare – Mäetaguse põhikooli ajalooõpetaja, mitmete Eesti ajalugu käsitlevate teoste autor
 • Meeri Ottenson – pensionär, Sadala Külade Seltsi eestvedaja ja esimees, Torma vallavolikogu liige
 • Oskar Friberg – pensionär, Vanim Vormsil elav rannarootslane, kauaaegne Vormsi majakavaht
 • Urve Krause – kauaaegne Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktor
 • Diana Beltadze – Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi direktor, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Aile Vals – Kaitseliidu Põlva Maleva inspektor-noortejuht
 • Ester Kulagina – pensionär, endine ajaloo õpetaja, tunnustatud kodu-uurija
 • Priit Laineste – Valguta raamatukogu juhataja, Rõngu valla Koruste küla külavanem
 • Endla Schasmin – Valga keskraamatukogu direktor, kodanikuteadvuse tõstja
 • Aate-Heli Õun – pensionär, iga-aastaste Köleri päevade mõtte algataja ja peakorraldaja
 • Aleksander Krull – pensionär, Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi direktor
 • Ivo Eesmaa – Kärdla ühisgümnaasiumi direktor; Kärdla linnavolikogu esimees
 • Martin Erstu – Noorte Kotkaste Tartu Maleva instruktor-noortejuht
 • Riina Kuusik – kauaaegne Koigi põhikooli ajalooõpetaja, B.G.Forseliuse Seltsi asutajaliige
 • Evelin Müüripeal – Mitte-eestlaste Integratsiooni SA Haridusprogrammide Keskuse projektijuht
 • Raili Nõgu – Tornimäe põhikooli direktor

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2006. aastal

 • Aleksander Dulitšenko – Tartu Ülikooli slaavi filoloogia õppetooli juhataja, korraline professor, doktorikraad
 • Valter Haamer – pensionär, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liidu esimees, elukutselt õpetaja
 • Toivo Keva – MTÜ Integratsiooni ABC juhatuse liige, integratsiooniprojekti Minu riik juht
 • Mati Kirotar – Räpina rahvakooli direktor
 • Mare Kitsnik – eesti keele õpetaja ja kultuuri propageerija
 • Leelo Küün – Kaitseliidu Tartu maleva instruktor-noortejuht
 • Karin Laine – pensionär, spordimetoodik, Rõuge valla eakate rahvatantsurühma juht
 • Liilia Lember – Pihta vallavalitsuse vallasekretär
 • Jevgenia Lindevaldt – Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor
 • Eevi Mahoni – pensionär, endine raamatukogu juhataja, külanõukogu esimees, Kehtna vallavalitsuse raamatupidaja ja hooldekodu juhataja
 • Ivika Nõgel – MTÜ Partnerluse projektijuht, ekspert
 • Olev Piirsalu – pensionär, endine Vormsi kooli direktor ja õpetaja
 • Renna Reisi – Alavere põhikooli direktor
 • Toomas Sepp – Tallinna linnakantselei linnasekretär
 • Kalmer Sokman – AS Eesti Põlevkivi keskkonnajuht
 • Anne Villsaar – Pärnu õppenõustamiskeskuse juhataja
 • Elle Voolma – Käina gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2005. aastal

 • Ilse Au – Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • Larissa Domaškina – Kohtla-Nõmme lastekodu direktor
 • Gert Elmaste – Viljandi maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna puuetega inimeste kaitse spetsialist
 • Malle Hallimäe – Lastekaitse Liidu projektijuht
 • Teet Hanschmidt – EELK Järva praostkonna praost
 • Meelis Kivi – Valga piirivalvepiirkonna logistikaülem, major
 • Mall Kõpp – Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja
 • Tuve Kärner – Järva-Jaani kultuurimaja direktor
 • Einar Laigna – kaitseväe peainspektor, kolonelleitnant
 • Sulev Mäeltsemees – Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna dekaan, professor
 • Ene Mölter – Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
 • Rein Paap – Puurmani vallavanem
 • Helgi Põllo – Hiiumaa muuseumi peavarahoidja, Suuremõisa tehnikumi lektor
 • Silja Sinitamm – Rakvere vene gümnaasiumi direktor
 • Helgi Sussi – Valtu seltsimaja juhataja
 • Sulev Valdmaa – Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse riiklike õppekavade arendusjuht
 • Riina Veske – Taebla vallavalitsuse haridusnõunik, Taebla gümnaasiumi õpetaja

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2004. aastal

 • Gerda Amann – Tallinna perekonnaseisuameti juhataja asetäitja
 • Viljar Ansko – Ida-Tallinna keskhaigla arst
 • Tiiu Heldema – Kärdla ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • Kaupo Ilmet – Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees
 • Aare Kabel – talunik; reservohvitser
 • Aavo Keerme – Jõhvi linnapea
 • Madis Linnamägi – Eesti põllumajandusmuuseumi teadur
 • Esta Mets – Valga muuseumi direktor
 • Valentin Nešpanov – Tartu slaavi gümnaasiumi direktor
 • Ants Paju – Jõgeva linnavolikogu liige
 • Eha Reitelmann – Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht
 • Timur Seifullen – Eestimaa Rahvaste Ühenduse büroo juhataja
 • Elve Tamvere – Are põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Toomas Tõnisson – Rapla Kodanikukaitse Seltsi pealik
 • Jüri Võigemast – Eesti Linnade liidu büroo asedirektor

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2003. aastal

 • Mall Hellam – Avatud Eesti Fondi Sihtasutuse juhataja
 • Sirje Jõemaa – Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi direktor
 • Jüri Kask – OÜ Reiel juhataja, ehitaja
 • Heiki Kõivsaar – Põlva maavalitsuse kantselei peaspetsialist
 • Viivi Lani – Kalevipoja muuseumi juhataja, pedagoog
 • Raivo Nikiforov – suurtükiväegrupi kaplan, nooremleitnant
 • Heinrich Oja – pensionär, pedagoog
 • Beata Perens – Harjumaa päästeteenistuse avalike suhete nõunik
 • Aime Punga – Hugo Treffneri gümnaasiumi õppealajuhataja
 • Silvi Saarlo – pensionär, käsitööõpetaja
 • Eevi Sikstus – pensionär Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumaseltsi asutaja
 • Jüri Stepanov – EELK Otepää Maarja koguduse kirikuõpetaja
 • Ülo Taniberg – Orissaare internaatkooli pedagoog
 • Adolf Valler – pensionär, pedagoog

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2002. aastal

 • Elias Blumberg – Viljandi Vene gümnaasiumi direktor
 • Riho Erismaa – talupidaja Koonga vallas, vallavolikogu esimees
 • Ilmar-Heinrich Jõesoo – pensionär, ajaloolane
 • Kristel-Liis Kaunismaa – Harju politseiprefektuuri koordineerimisosakonna politseijuhtivinspektor
 • Lembit Keerus – Kiltsi põhikooli direktor, pedagoog
 • Valter Kreisberg – Aravete külamuuseumi juhataja, giid
 • Asta Loorits – Valga maavalitsuse perekonnaseisuosakonna vanemspetsialist
 • Johannes Loost – pensionär, pedagoog
 • Dagmar Mattiisen – Kaitseliidu eriorganisatsiooni Naiskodukaitse esinaine
 • Maie Metsalu – Ida-Viru tööhõiveameti direktor
 • Anne Mihkeles – Jõgeva maavalitsuse kantselei asjaajamistalituse juhataja
 • Tõnis Nõmmik – kaitseväe peakaplan, kolonelleitnant
 • Aivar Pere – sihtasutuse Tuuru projektijuht-ettevõtlusnõustaja
 • Õie Põder – Kanepi vallavalitsuse vallasekretär
 • Elmar-August Reinsoo – praost emeritus
 • Tõnis Tõnisson – ajalehe Nädaline peatoimetaja
 • Ülle Voitka – kultuurimaja Kannel juhataja asetäitja

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2001. aastal

 • Rita Loel – Kaitseliidu Harju maleva eriorganisatsiooni Naiskodukaitse esinaine
 • Merike Niimann – Kassari Haridusseltsi esinaine
 • Katri Raik – Tartu ülikooli Narva kolledži direktor
 • Anne Kaus – Põltsamaa muusikakooli direktor
 • Kalju Tamm – pensionär, EHTO liige, Noorte Demokraatia Kooli juht
 • Ann Polma – Metsküla algkooli direktor
 • Ilme Post – pensionär, kodu-uurija
 • Lembit Roosimäe – Sindi gümnaasiumi ajaloo- ja kodanikuõpetuseõpetaja
 • Valve Peebu – Naha algkooli juhataja
 • Heino Saar – Kavastu põllumajandusühistu esimees, Jaan Jaago mälestusvõistluse põhikorraldaja
 • Valeri Talu – Valga maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 • Jaan Tammsalu – EELK Viljandi praostkonna praost ja kirikuõpetaja
 • Argo Laanemaa – Kaitseliidu Antsla malevkonna pealik
 • Igor Sedunov – Ida-Viru piirivalvepiirkonna Punamäe kordoni ülema asetäitja
 • Svetlana Toots – siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna arhiivibüroo juhataja
 • Vello Küla – piirivalveameti reisidokumentide hinnangu keskuse ülem
 • Johan Saar – kaitseväelane, eruohvitser

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2000. aastal

 • Ingrid-Signe Bärenklau – Nissi valla eesti keele ja kirjanduse õpetaja, paljude ringide ja huvirühmade juhendaja
 • Vilma Tikerpuu – Hiiu maavalitususe tervise-edenduse spetsialist; projektide “NARKO EI” ja “Narkovaba Hiiumaa” eestvedaja
 • Valdek Murd – Sillamäe linnavolikogu esimees, sotsiaalsete pingete leevendaja Ida-Virumaal
 • Helma Kaeval – kodu-uurija; Kaarepere muuseumi asutaja, noorteorganisatsioonide “Noored kotkad” ja “Kodutütred” Kaarepere rühma juhendaja
 • Tiiu Saarist – Järvamaa muuseumi direktor, kodu-uurijate nõustaja ja KUMA-raadio saatejuht; aktiivne kodanikupäevade korraldaja
 • Alise Vaasma – endine Viru-Jaagupi põhikooli õppelajuhataja ja eesti keele õpetaja, kodukandi suurürituste korraldaja
 • Laine Listmann – Räpina linnasekretär, Räpina gümnaasiumi kodanikukasvatuse õpetuse läbiviimise nõustaja
 • Leida Kallas – Häädemeeste keskkooli ajalooõpetaja, Häädemeeste valla aukodanik
 • Maidu Varik – Kuressaare gümnaasiumi direktori asetäitja, kodanikukasvatuse õpetaja
 • Anatoli Grigorjev – Valga vene gümnaasiumi ajalooõpetaja, kodanikupäeva ürituste eestvedaja
 • Aksel Tiideberg – Abja gümnaasiumi piirivalveklassi looja ja elushoidja
 • Enn Tarto – riigikogu liige, Eesti kodanikuõiguste eest võitleja
 • Helju Kaal – Emakeele Seltsi kauaaegne sekretär ja raamatukoguhoidja, keelekultuuri järjepidev esindaja
 • Erich Jaansoo – Haapsalu rahvusteatri liikumise liider, rahvateatri kauaaegne juht
 • Raul Luks – Tallinna garnisoni komandatuuri ülem, aktiivne kodanikupäevade korraldaja kaitseväes

Kodanikupäeva aumärgi saajad 1999. aastal

 • Ain Erik – metsamees, loodusõppe spetsialist ja loodushoidja
 • Priit Herodes – heraldikakolleegium
 • Tarmo Kõuts – piirivalveameti peadirektor (endine Kaitseväejuhataja), kontradmiral
 • Raimond Luts – Valga gümnaasiumi direktor
 • Heikki Mutso – Lääne skautide maleva staabi ülem
 • Veronika Palandi – Eestimaa Rahvuste Ühenduse referent
 • Bruno Pao – Saaremaa muinsuskaitseseltsi liige
 • Taimi Parve – Lääne-Viru maavalitsuse rahvatervise spetsialist
 • Jaan-Ülo Saar – Aseri keskkooli direktor
 • Tiit Salumäe – EELK assessor praost
 • Joosep Tammo – Pärnu Immanueli koguduse õpetaja
 • Evald Teras – pensionär, Kärdla linna aukodanik

Kodanikupäeva aumärgi saajad 1998. aastal

 • Zanna Botvinkina – ASi Horizon juhatuse liige
 • Jaan Mölder – Paldiski linnapea
 • Anne Taklaja – Paldiski linnavolikogu esimees
 • Salme Elgas – Diakoonia Keskuse juhataja
 • Ilse Lipp – Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Reet Lümat – Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Vaike Valdmann – Kohtla-Järve Järve Ahtme gümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Erika Kranich – Paide gümnaasiumi õpetaja
 • Reine Otsla – Aravete keskkooli õppealajuhataja
 • Anneli Seljamaa – Türi gümnaasiumi õpetaja
 • Henn Sokk – Järva maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
 • Toomas Annuk – Puurmanni keskkooli õpetaja
 • Taisto Liivandi – Jõgeva gümnaasiumi direktor ja õpetaja
 • Rein Helme – kaitseväe kapten, kapten
 • Einar Laigna – kaitseväe kapten
 • Kaupo Kiis – Kaitseliidu leitnant
 • Helga Kariis – pensionär, endine õpetaja
 • Lembitu Varblane – pensionär, endine koolidirektor, õpetaja
 • Heinar Tuulberg – Wiedemanni gümnaasiumi õpetaja
 • Heli Kirsi – Rakvere gümnaasiumi õpetaja
 • Harry Laiv – Kadrina keskkooli õpetaja
 • Eha Piirsalu – Vasta põhikooli õpetaja
 • Heino Mähar – pensionär, endine õpetaja
 • Elle Mälberg – pensionär, endine õpetaja
 • Robert Varrak – pensionär
 • Helgi Aas – Metsapoole põhikooli direktor
 • Mare Meras – Kihnu vallavalitsus
 • Linda Mulk – Lindi algkooli juhataja
 • Elmar Roosna – Pärnu ühisgümnaasiumi direktor
 • Maie ja Jüri Kusmin – muuseumipidajad
 • Hans Makus – pensionär, endine Rapla keskkooli direktor
 • Esra Rahula – kirikuõpetaja
 • Leevi Nagel – talupidaja
 • Virge Nemvalts – Kuressaare polikliiniku juhataja
 • Juhan Veel – kodakondsus- ja migratsiooniameti osakonna juhataja
 • Lea Pung – Valguta algkooli juhataja
 • Tiiu Reek – Tartumaa Käopesa väikelastekodu juhataja
 • Aino Tootsi – Lähte ühisgümnaasiumi matemaatika õpetaja
 • Valdo Väinaste – Nõo reaalgümnaasiumi õpetaja
 • Henn Rajalo – Mustjõe gümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Natalja Goliusova – Õismäe üldgümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Hugo Lepnurm – pensionär, orelikunstnik
 • Paavo Pettai – Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja
 • Kädi Riismaa – kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektori asetäitja
 • Heino Mägi – Otepää gümnaasiumi õpetaja
 • Sirje Orgel – kodakondsus- ja migratsiooniameti Valgamaa osakonna juhataja
 • Vikki Pennonen – Valga gümnaasiumi õppealajuhataja
 • Heiki Raudla – kodanikuõpetuse õpetaja, ajakirjanik
 • Tiiu Luik – ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja, Viljandi maagümnaasiumi koolimuuseumi asutaja, kodu-uurimistööde juhendaja
 • Priit Silla – ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja, skautliku liikumise eestvedaja, kodu-uurimustööde juhataja
 • Maimu Telk – Võrumaa muuseumi juhataja
 • Aino Villem – Urvaste vallavanem
 • Ylo Anson – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees, Eesti Vabadusvõistlejate Liidu Kanadas esimees
 • Laas Leivat – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esimees
 • Hilda Sabbo – liidu eestlaste represseeritute komisjoni esimees
 • Malle Tohver – Eesti Vabariigi aupeakonsul Austraalias
 • Jaan Vilval – Rootsi Eesti Komitee esimees

Seotud asutused

Teksti koostas: siseministeerium