Elektrimüüja valimine

01.01.2013 avanes Eestis elektriturg, mille eesmärk on konkurentsi tekitamine elektritootjate ja elektrimüüjate vahel. Tarbijale tähendab turu avanemine võimalust valida enda jaoks sobivaim elektrimüüja olenemata sellest, millise ettevõtjaga on tal võrguteenuse leping. Võrguteenuse leping sõlmitakse oma piirkonna võrguettevõtjaga.

Avatud elektrituru kohta saate rohkem informatsiooni veebilehelt Eesti põhivõrguettevõtja Eleringi veebilehelt. Tegevusloaga elektrimüüjad (tegevusala: elektrienergia müük) leiate majandustegevuse registrist, kus saate kontrollida, et teie valitud elektrimüüjal on tegutsemiseks luba.

Kes saab elektrimüüjat valida

Elektrimüüjat saavad valida need tarbijad, kellel on elektrivõrgu ühendus olemas ja on sõlmitud võrguleping võrguettevõtjaga. Kui te olete kinnistu omanik või haldur, on teil õigus elektrimüüjat valida ja vahetada.

Kui teil ei ole võrgulepingut sõlmitud ning te tarbite kellegi teise võrguühenduse kaudu teile edastatavat elektrienergiat (näiteks üürnikud, rentnikud), olete te alltarbija. Alltarbija ei saa elektrimüüjat valida või vahetada.

Alltarbijad on samuti suurtes kortermajades ühiselt (korteriühistu või haldusfirma kaudu) elektrienergiat ostvad korteriomanikud ja üürnikud. Alltarbijatele müüb elektrienergiat kas kinnisasja omanik, haldur või ühistu, kellel on õigus valida elektrimüüjat. Ühistu liikmed saavad elektrimüüja valikut mõjutada ühistu üldkoosolekul. Samad tingimused kehtivad ka garaaži- ja aiandusühistute liikmetele.

Elektriarve

Elektriarve koosneb elektrienergia hinnast, võrgutasudest ja riigi maksudest (aktsiisis, taastuvenergia tasu, käibemaks).

Võrguteenuse tasu sõltub sellest, millise võrguettevõtja tegevuspiirkonnas tarbija elab. Võrguteenuse tasu moodustab umbes kolmandiku kodutarbija elektriarvest. Võrguteenuse tasusid kooskõlastab elektrituru avamise järel konkurentsiamet. Kooskõlastatud võrguteenuse tasud leiate konkurentsiameti veebilehelt.

Elektrilepingu muutmine

Kui soovite müüjat vahetada, peate elektrimüüjat oma lepingu lõpetamise soovist kuu aega ette teavitama. Enne uue lepingu sõlmimist võrrelge erinevaid pakkumisi ja lugege läbi kõik lepingu tingimused.

Kasulikku infot leiate elektripakettide võrdlusportaalidest:

  • http://energiaturg.ee/energiaturg-c/
  • http://www.elektrihind.ee/

Kui soovite muuta tarbimistingimusi või kui teil on probleem elektrivõrguga (elektrienergia katkestused, elektrienergia kvaliteet), pöörduge oma võrguettevõtja poole. Konkurentsiameti veebilehelt leiate jaotusvõrguettevõtjate andmed.

  1. aasta lõppemisega kaotasid kehtivuse kõik varasemad elektrilepingud. Kui te 2013. alguses ja siiani uut lepingut ei ole sõlminud, varustab teid elektrienergiaga (üldteenuse raames) võrguettevõtja, kelle piirkonnas tarbimiskoht asub. Soodsama hinnaga elektrienergia tarbimiseks on soovitav valida endale elektrienergia müüja ja sõlmida leping.

Konkurentsiamet koostab igal aastal aruande elektri- ja gaasiturust, millega annab ülevaate energiaturu toimimisest ning tarnekindlusest Eestis.

Teksti koostas: konkurentsiamet