Eluasemelaen

Eluasemelaen sobib uue kodu ostmiseks, ehitamiseks või remontimiseks. Eluasemelaenu saab taotleda pankadest. Igal pangal on erinev laenupoliitika, mistõttu tuleb teil endal teha valik sobiva panga leidmiseks. Eluasemelaenu intressidelt maksab riik pärast tuludeklaratsiooni esitamist tagasi tulumaksu.

Tavalise eluasemelaenu puhul nõuavad pangad omafinantseeringut, lisaks panditakse ostetav eluase laenu tagatiseks. Liisingu puhul võib omafinantseerimise protsent olla madalam, kuid siis kuulub eluase ka pangale ja makseraskuste tekkides on oht sellest ilma jääda suurem. Minimaalselt 10%-lise omafinantseeringuga laenu tagatisvara väärtusest on võimalus laenu saada sihtasutuselt KredEx. KredExi eluasemelaenutagatised on mõeldud nendele inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või vana renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust.

KredExilt saavad eluasemelaenu käendust taotleda:

  • noored pered, st pered või üksikvanemad, kes kasvatavad alla 16-aastast last või lapsi, seejuures loetakse vanemaks ka eestkostja.
  • noored spetsialistid ehk kõrg-, keskeriharidusega või kutsekeskharidusega kuni 30-aastased (kaasa arvatud) ja töötavad spetsialistid.
  • tagastatud eluruumis elavad üürnikud (sundüürnikud).
  • kaitseväe või Kaitseliidu veteranid ehk kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.
  • energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C ning energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

Üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga. Üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel. Perekonnaliikme koos elamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga. Laenu ja sellele täiendava käenduse saamiseks tuleb pöörduda panka (Citadele pank, Danske Bank, Coop pank, Nordea pank, SEB pank, Swedbank, Tallinna Äripank). KredExi käenduse saamise ja hilisema aruandluse korraldab laenu andev pank.

Eluaset on võimalik osta ka 0-protsendilise omafinantseeringuga, kui omatakse lisatagatisi (näiteks suvila vm). Tagatise piisavust arvestavad pangad erinevalt. Kui aastate jooksul on piisav osa laenust tagasi makstud, saab tagatise pandist vabastada.

Viimati muudetud: 22-05-2017 00:00 | Teksti koostas: eesti.ee, KredEx