Gaasivõrguga liitumine

Gaasi müügiga tegeleb Eestis põhiliselt AS Eesti Gaas, kuid on ka väiksemaid piirkondlikke gaasimüüjaid. Gaasivõrguga liitumiseks peavad klient ja gaasi müüja leppima kokku liitumistingimused ning sõlmima gaasivõrguga liitumise ja maagaasi ostu-müügilepingu.

Lepingu tingimustega saab tutvuda ja lepingut sõlmida kõikides gaasimüügiga tegelevate firmade klienditeenindustes. Liituda soovija esitab e-kirja, faksi, posti teel või isiklikult liitumise taotluse vormikohasel blanketil. Maagaasi ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument või kehtiv registrikaart (juriidiline isik)
  • maja/korteri omandit või haldusõigust tõendav dokument (hooneregistri tõend, haldus- või rendileping)
  • notariaalselt kinnitatud volitus, kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja.

Reeglina projekteerib ja ehitab müüja vastavalt sõlmitud maagaasi ostu-müügilepingule gaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on sulgeseade kliendi kinnistu piiril. Klient projekteerib ja ehitab oma vahenditest vastavalt ostu-müügilepingule gaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.

Teksti koostas: päästeamet