Televisioon, telefon ja internet

Eesti läks 1. juulil 2010 üle digitaaltelevisioonile. Digilevi on tavaantenniga vaadatav digitaalne televisioon.

Digitelevisioon

Digilevis on kõikjal üle Eesti territooriumi nähtavad nii tasuta vaadatavad üleriigilised telekanalid kui ka tasulised kodumaised ja rahvusvahelised teleprogrammid, mida seni ainult kaabeltelevisiooni või satelliittelevisiooni vahendusel vaadata sai. Digilevis on praegu tasuta nähtavad kuus Eesti telekanalit: ETV, ETV2, ETV+, Kanal 2, TV 3 ja Tallinna TV. Tasuta kanalite vastuvõtuks ei ole vaja liituda ühegi teenusepakkujaga, seda tuleb teha vaid juhul, kui soovitakse lisaks vaadata ka rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid.

Elades kohas, kuhu kaabel- või muud telesignaalid ei ulatu, on ainus võimalus telepilti vaadata satelliittelevisioon. Satelliidilt tuleva signaali vastuvõtuks tuleb soetada satelliitantenn (ehk nn SAT-taldrik).

Telefoniteenused ja internet

Soetades endale elamispinna (korteri, maja vm), kus ei ole veel telefoni ja muid sidevahendeid, on teil võimalus valida endale sobiv teenusepakkuja. Paljudel telekommunikatsioonifirmadel on komplekslahendusega teenusepaketid, milles sisaldub nii internet, telefon kui digitelevisioon.

Mida peab kindlasti teadma

  • Kasutaja telefoninumbrit võib ühepoolselt muuta, teatades sellest tarbijale vähemalt kaks kuud ette.
  • Arve teenuse eest tuleb esitada vähemalt üks kord kuus, hiljemalt järgmise perioodi esimese seitsme päeva jooksul.
  • Tarbijale peab võimaldama tasumist sularahas, maksekorraldusega või maksekaardiga.
  • Arve esitatakse kas paber- või elektroonilisel kandjal või mõnel muul viisil.
  • Arve maksetähtaeg ei või olla lühem kui kaks nädalat, alates arve väljastamise kuupäevast.
  • Telekommunikatsiooniteenuse tasu suurust võib vaidlustada kuni ühe aasta jooksul.
  • Peab olema ööpäevaringne riketest teatamise võimalus (telefoninumber, e-post vm).
  • Rikete kõrvaldamise aeg ja rikketeadete vastuvõtmise kord peab olema esitatud liitumislepingus.
  • Tarbija kohta käivate andmete avaldamine ning edastamine ja töötlemine peab olema kirjas liitumislepingus.

Telefoniteenuse klientidel on võimalus vahetada telefonioperaatorit ja jätta uue firmaga liitudes alles oma senine number. Selleks peab klient minema uue firma teenindusse ja valima välja paketi, millega liituda tahab. Pärast seda tuleb eelmise operaatori juures leping ära lõpetada nii, et see lõpeks vahetamise hetkest. Vastasel juhul ei saa klient oma vana numbrit enam kätte. Liituda saab ainult nende operaatoritega, kellel on oma võrk.

Konkurentsiameti kodulehel on kõigile kättesaadav sideteenuste kalkulaator, mille abil saab leida endale sobivaima telefoni-, mobiiltelefoni-, andmesideteenuse või komplekslahenduse (internet, telefon, digi- või kaabeltelevisioon) teenusepaketi. Sideteenuste kalkulaator võimaldab teha hinnavõrdlusi erinevate sideteenuste pakettide osas. Sideteenuste kalkulaator ei tööta reaalajas, seetõttu võivad erineda kalkulaatori hinnad hetkel turul pakutavatest teenuste hindadest. Seepärast soovitatav võrrelda kalkulaatori hindasid kõikide teenuseosutajate viimaste pakkumistega. Kalkulaatori andmeid uuendatakse kord kuus teenusepakkujate kodulehtedelt.

Teksti koostas: konkurentsiamet