Välisõhk

Välisõhust sõltub meie kõigi elu ja tervis. Välisõhu all mõistame eelkõige maapinnalähedast õhukihti.

Välisõhu kvaliteeti mõjutavad tegurid

  • mitmesugused keemilised ühendid, ühed tervisele kahjulikud, teised neutraalsed inimese, kuid mitte keskkonna suhtes (näiteks süsihappegaas CO2)
  • müra
  • tolm
  • vibratsioon
  • mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus)
  • elektromagnetväljad.

Olulisemad õhu kvaliteedi halvendajad

  • energeetika- ja tehnoloogiaseadmed, sh ka kodumajapidamiste ahjud.
  • transport, eeskätt autotransport kui linnaõhu suurim saastaja.

Osoonikihti kahandavad ained on inimese loodud kloori (Cl), broomi (Br) või fluori (F) sisaldavad ühendid. Need ained kahjustavad meid kaitsvat osoonikihti ning seetõttu on nende kasutamine rangelt reguleeritud.

Sõidukite heitgaaside vähendamiseks tuleb kasutada kvaliteetsemat kütust ja ökonoomsemaid autosid, mis on ka varustatud katalüsaatoriga heitgaasides sisalduvate saasteainete vähendamiseks.

Teksti koostas: keskkonnaministeerium