Looduskaitse Eestis

Looduskaitse eesmärk on loodusliku mitmekesisuse ehk elurikkuse hoidmine ja säilitamine.

Looduskaitseseaduse alusel kaitstakse loodust väärtuslike alade kasutamise suunamisega – kaitstavate alade moodustamisega, kaitstavate liikide isenditega tehtavate tehingute reguleerimisega, loodushariduse ja teadustöö soodustamisega ning rikkumiste eest vastutuse määratlemisega.

Eestis on kolme peamist tüüpi kaitsealasid:

  • rahvuspark
  • looduskaitseala
  • maastikukaitseala.

Lisaks kaitsealadele on kaitstavad loodusobjektid:

  • hoiualad
  • püsielupaigad
  • kaitstavad looduse üksikobjektid
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid
  • kaitsealused liigid ja kivistised.

Looduskaitse oluliseks osaks on liigikaitse, mille eesmärk on loodusliku mitmekesisuse säilitamine ning kõigi Eestis looduslikult esinevate liikide soodsa seisundi tagamine. Lisainfot leiab keskkonnaministeeriumi kodulehelt ja keskkonnaameti kodulehelt. Keskkonnaameti kodulehelt leiab infot ka liigikaitse kohta.

Teksti koostas: keskkonnaministeerium