E-PRIA portaal

E-PRIA on põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) kliendiportaal, mille vahendusel saavad kliendid PRIA-le esitada dokumente ja tutvuda enda andmetega PRIA registrites. Kliendiportaal pakub PRIA klientidele võimalust mugavaks andmevahetuseks interneti teel. e-PRIA-t saavad kasutada kõik PRIA kliendid.

E-PRIAs on võimalik:

  • esitada avaldus PRIA kliendiks registreerumiseks
  • esitada erinevaid toetustaotlusi
  • esitada kõiki loomapidamisega seotud dokumente
  • vaadata registriandmeid oma ehitiste ja loomade kohta
  • teha erinevaid ekspordi- ja impordilitsentsidega seotud toiminguid
  • hallata oma esindajaid ja nende volitusi
  • vaadata toetustega seotud kliendina teile tehtud/tehtavaid makseid ja kõiki võlgnevusi.

Teksti koostas: põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet