PRIA avalik veebikaart

PRIA avalik veebikaart on kaardirakendus, kust saab vaadata põllumassiivide ja loomade registri andmeid ning trükkida taotluskaarte.

Veebikaardi abil leiab kiiresti põllumassiive, poollooduslikke kooslusi, loomakasvatushooneid ning saab mõõta vahemaid ja pindalasid. Samuti on võimalik põllumassiivide ja loomakasvatushoonete andmeid nii tabel- kui ka vektorandmetena alla laadida.

PRIA arendab ka süsteemi, mis võimaldab satelliidipiltide alusel tuvastada niitmise seisu pindalatoetustel märgitud rohumaadel. Tulemused on plaanis avaldada PRIA avalikul veebikaardil 2018. aastal.

Viimati muudetud: 17-01-2017 00:00 | Teksti koostas: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet