Riigimaa müük ja hindamine

Riigile mittevajaliku maa müüki korraldab enampakkumise teel Maa-amet. Riigivara võõrandamine toimub üldjuhul riigivaraseaduse ja keskkonnaministri määruse „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” alusel.

Maa-amet viib läbi ka looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade riigile omandamise menetlusi. Omandamise menetluste läbiviimist reguleerib looduskaitseseaduse § 20 ja Vabariigi Valitsuse määrus “Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused”.

Maa-ameti ülesandeks on ka maa hindamise alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine. Selle ülesande täitmiseks peab Maa-amet tehingute andmebaasi, kuhu laekuvad kõigi kinnisvara võõrandamistehingute andmed üle Eesti otse notaritelt. Teavet Eesti kinnisvaraturu olukorrast (sh maatehingute hinnatasemed) ja kõigi Eestis toimunud kinnisvaratehingute statistika leiab Maa-ameti kodulehelt.

Maade hindamiseks väljastab Maa-amet maa hindamise tegevuslitsentse, mis annab selle saanud isikule õiguse teostada maa korralist, erakorralist ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamist.

Teksti koostas: maa-amet