Gaasiohutus

Eestis saavad kodutarbijad majapidamisgaasina kasutada nii maa- kui vedelgaasi. Gaasiseadmed maagaasi ja vedelgaasi jaoks on peaaegu samad.

Gaasi kasutamine on üldjuhul turvaline, kuna nüüdisaegsed gaasiseadmed on varustatud ohutusautomaatikaga. Gaasiseadmete paigaldamiseks on kehtestatud ranged nõuded.

Et olla kindel oma turvalisuses:

  • laske gaasiseadmeid regulaarselt kontrollida ja hooldada.
  • tellige gaasiseadmete kontrollimine, hooldus ja remont ainult gaasitööde litsentsi omavalt ettevõtjalt. Gaasitööde tegijate nimekirja leiate tehnilise järelevalve ameti kodulehelt.
  • kasutage gaasiseadmeid vastavalt tootja juhendile.
  • ärge takistage värske õhu juurdevoolu ja suitsugaaside äravoolu, kuna põlemiseks on vaja hapnikku ning põlemisel tekivad suitsugaasid.

Korteris asuva gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga korteriomanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.

Gaasipaigaldise ja gaasiseadme tehnilise korrasoleku ning võimalikud olulised puudused saab kindlaks teha auditiga. Kui kodutarbija gaasipaigaldisel puudub kasutusele võtmisele eelneva auditi (tehnilise kontrolli) protokoll, tuleb lasta gaasipaigaldisele audit teha. Auditi tegijate kontaktid leiate tehnilise järelevalve ameti kodulehelt.

Vedelgaasil töötava gaasiseadme ühendamisel ballooniga tuleb jälgida, kus seadet kasutatakse. Üldjuhul ei tohi vedelgaasiballooni paigutada hoone väljapääsu vahetusse lähedusse, šahti ja trepikotta, samuti ruumi, mille põrandapind on maapinnast allpool. Kui te tunnete gaasilõhna, sulgege otsekohe gaasikraanid ja lülitage gaasiseadmed välja, avage aknad ja tuulutage ruume ning teatage juhtunust telefonil 112.

Alates 1. jaanuarist 2018 on kohustuslik paigaldada vingugaasiandur sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasianduri paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.

Viimati muudetud: 26-01-2018 00:00 | Teksti koostas: päästeamet, tehnilise järelevalve amet