Gaasiohutus

Eestis saavad kodutarbijad majapidamisgaasina kasutada nii maa- kui vedelgaasi. Gaasiseadmed maagaasi ja vedelgaasi jaoks on peaaegu samad.

Gaasi kasutamine on üldjuhul turvaline, kuna nüüdisaegsed gaasiseadmed on varustatud ohutusautomaatikaga. Gaasiseadmete paigaldamiseks on kehtestatud ranged nõuded. Et olla kindel oma turvalisuses:

  • laske gaasiseadmeid regulaarselt kontrollida ja hooldada.
  • tellige gaasiseadmete kontrollimine, hooldus ja remont ainult gaasitööde litsentsi omavalt ettevõtjalt.
  • kasutage gaasiseadmeid vastavalt tootja juhendile.
  • ärge takistage värske õhu juurdevoolu ja suitsugaaside äravoolu, kuna põlemiseks on vaja hapnikku ning põlemisel tekivad suitsugaasid.

Vedelgaasil töötava gaasiseadme ühendamisel ballooniga tuleb jälgida, kus seadet kasutatakse. Üldjuhul ei tohi vedelgaasiballooni paigutada hoone väljapääsu vahetusse lähedusse, šahti ja trepikotta, samuti ruumi, mille põrandapind on maapinnast allpool. Kui te tunnete gaasilõhna, sulgege otsekohe gaasikraanid ja lülitage gaasiseadmed välja, avage aknad ja tuulutage ruume ning teatage juhtunust telefonil 112.

Teksti koostas: päästeamet