Kodu kaitsmine ja naabrivalve

Turvameetmeteks sissemurdmiste ja varguste vältimiseks on turvasüsteemid, turvafirmaga lepingu sõlmimine ja naabruskonna ühine järelevalve ehk naabrivalve.

Turvasüsteemid

Turvauks muudab kodu turvalisemaks ja on kindlustuslepingu sõlmimisel üks arvesse võetav näitaja. Turvaukse valikul tasub eelistada tuntud firmasid, mis kasutavad ustel kvaliteetseid lukke. Nii majja kui ka korterisse on võimalik paigaldada mitut liiki valveandureid ja -seadmeid: suitsu- ja klaasipurunemisandurid, magnetkontaktandurid ja paanikanupud. Maja on võimalik valve alla panna ka korruste kaupa. Kindlaim lahendus korteri, maja või suvila kaitsmiseks on turvafirmaga sõlmitud leping. Millele veel tähelepanu pöörata, vaadake politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Naabrivalve

Naabrivalve on samas naabruskonnas olevate majapidamiste järelevalve ja abistamise süsteem, mis aitab naabruskonna inimestel ühiselt kaitsta ennast ja oma kodu. Naabrivalve aluseks on tihedad sidemed ja infovahetus naabruskonna elanike, kohaliku politsei ning kohalike võimuesindajate vahel. Naabrivalvet aitabki korraldada politsei, kes tegutseb koolitaja ja partnerina. Ühe piirkonna elanikud võivad osaleda naabripatrullis ka teistes lähedalasuvates piirkondades, kus samuti naabrivalve toimib. Nii on võimalus saada vajadusel abi naaberpiirkonnalt.

Naabrivalve plussid on:

  • elanike suurenenud turvatunne kodudes ja kodu ümbruses.
  • tähelepanelik suhtumine ümbruskonda.
  • naabruskonna ühtsus- ja omanikutunde tugevnemine.
  • puhtam ja meeldivam ümbruskond.

Viimati muudetud: 01-03-2018 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet