Liigu edasi põhisisu juurde

Soovin luua ettevõtet

Olulised sammud enne ettevõtlusega alustamist

Head ettevõtjat iseloomustab otsustusvõime ja julgus riske võtta ning ta on sihikindel oma ideede elluviimisel – mõelge kõigepealt, kas te oma isikuomadustelt sobite ettevõtjaks.

Tehke omale selgeks, millised kohustused, õigused ja vastutus kaasnevad omanikuks olekuga.

Kui olete leidnud äriidee, püüdke välja uurida, kas teie kauba või teenuse järele on nõudlust. Kes on teie potentsiaalne klient ja kuidas temani jõuda.

Analüüsige kavandatava äritegevuse rahalist külge. Otsige ka lisarahastuse võimalusi.

Kõigis maakondades on arenduskeskused, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele.

Ettevõttele tuleb leida ärinimi

Eristuv ja meeldejääv ärinimi aitab kaasa ettevõtte tuntusele ning edule. Ärinimele on seatud piiranguid, millega tuleb nime valikul arvestada.

Lähemalt saate lugeda ärinime valikust ja sellele seatud piirangutest riigiportaali artiklist „Ärinime valik ja kontroll“.

Kontrollige valitud ärinime sobivust e-äriregistri nimepäringu kaudu.

Tegevusala valik

Enne ettevõtte asutamist valige ettevõttele tegevusala.Tegevusala valik on vajalik ettevõtte registreerimiseks.

Tegevusala määramise aluseks on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK). Kavandatud põhitegevusalaks tuleb valida ainult üks tegevusala, see on tegevus, millelt plaanite esimesel mjandusaastal saada kõige enam tulu. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et ettevõte ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel.

Arvestage sellega, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba või esitada majandustegevusteade. Rohkem infot erinõuetega tegevusalade kohta leiate riigiportaali teemaplokist „Erinõuetega tegevusalad“.

Seda, kas teie valitud tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade hulka, saate kontrollida tegevusalade klassifikaatorist.

Milline ettevõtlusvorm valida

Ettevõtlusvormi valimisel tuleb teil hinnata oma võimalusi ja riske. Esmalt tehke omale selgeks, milline ettevõtlusvorm sobib kõige paremini valitud tegevusalaga, võttes arvesse ka seatud eesmärke ja oma majanduslikke võimalusi. Levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ja aktsiaselts (AS).

Ettevõtlusvormid erinevad üksteisest vajaliku algkapitali suuruse ja ettevõttes osalejate arvu, aga ka varalise vastutuse määra ja juhtimise korralduse poolest. Mis eristab üht ettevõtlusvormi teisest, saab lugeda lähemalt riigiportaali artiklist „Ettevõtlusvormide võrdlus“.

Milliseid dokumente on mul vaja ettevõtte asutamiseks

Milliseid dokumente tuleb teil esitada ettevõtte asutamiseks, oleneb ettevõtlusvormist. Nõuded dokumentidele on eri ettevõtlusvormide puhul erinevad. Täpsema info iga ettevõtlusvormi kohta eraldi leiate riigiportaali teemaplokist „Ettevõtte loomine“.

Kuidas saan ettevõtte registreerida

Ettevõtte registreerimiseks on kaks võimalust: kas elektrooniliselt e-äriregistri portaalis või notari kaudu. Elektrooniline registreerimine ettevõtjaportaalis on mugav ja kiire.

Elektrooniliselt saab registreerida osaühingu, täis- ja usaldusühingu ning füüsilisest isikuks ettevõtjaks (FIE). Aktsiaselts ja tulundusühistu tuleb registreerida notari kaudu.

Lähemat infot ettevõtte registreerimise kohta leiate riigiportaali artiklist „Ettevõtte registreerimine“.

Kui suured on ettevõtte registreerimise kulud

Riigilõiv osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu äriregistrisse kandmise eest on 200 eurot. FIE, täisühingu ja usaldusühingu registrisse kandmine maksab 20 eurot.

Riigilõiv ettevõtte registreerimiseks kiirmenetluse korras e-äriregistri kaudu on 265 eurot.

Kui registreerite ettevõtte notari abil, lisanduvad kandeavalduse tasule notari tasud.

Kui valitud tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade hulka

Enne kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või litsentsi või esitada majandustegevusteade. Teate või taotluse erinõuetega tegevusalal tegutsemiseks saate esitada elektrooniliselt majandustegevuse registris või, olenevalt valdkonnast, esitada registripidajale, valitsusasutusele või tegevuskohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Tegevusloa taotlemise eest tuleb tasuda riigilõivu. Riigilõivu suurus on valdkonniti erinev. Riigilõivud on kindlaks määratud riigilõivuseadusega.

Lähemat infot erinõuetega tegevusalade kohta leiate riigiportaalist.

Kuidas saan registreerida kaubamärki

Lisaks ärinimele võite registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad teie ettevõttel ning pakutavatel toodetel või teenustel eristuda konkurentide omast.

Kaubamärgi registreerimine annab märgile õiguskaitse, mis piirab teistel äriühingutel ja isikutel teie kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi kasutamise sarnaste kaupade tähistamiseks.

Kui olete kaubamärgi välja töötanud, tuleb see registreerida patendiametis. Rohkem infot kaubamärgi registreerimise kohta leiate riigiportaali artiklist "Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine“.

Kuidas saan registreerida internetidomeeni

Internetidomeeni registreerimine on ettevõtte asutamisel vabatahtlik. Domeeni registreerimiseks tuleb esitada registripidajale taotlus. Registripidaja on enamasti internetiühendust, kodulehe majutust või virtuaalserveri teenuseid pakkuv ettevõte. Registripidajate nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA kodulehel.

Enne domeeni registreerimist veenduge, et soovitav domeeninimi on vaba. Kahte ühesugust domeeninime registreerida ei ole võimalik. Kontrollige domeeni saadavust Eesti Interneti SA kodulehel.

Kui soovin palgata töötajaid

Kui palkate töötajad, tuleb nad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

Töötaja tööle asumisel on teie kohustus tagada nõuetele vastav töökeskkond, töövahendid ja töötasu, millelt arvestatakse maha tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.

Milliseid makse pean ettevõtjana tasuma

Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Milliseid makse ning millise määra järgi tuleb maksta, sõltub teie ettevõtte eripärast.

Töölepinguga töötava töötaja töötasult tuleb maksta riigile sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse.

Täpsema info ettevõtja maksude kohta leiate riigiportaali teemaplokist „Maksud ja toll“.

Ettevõtte maksukohustuste tähtajad leiate maksu- ja tolliameti maksukalendrist.

Soovin laiendada oma äritegevust teise riiki

Kui soovite asutada uut ettevõtet või laiendada oma ettevõtte tegevust teise ELi riiki, on teil vaja teada selles riigis kehtivaid nõudeid. Lähemat teavet ettevõtte asutamiseks vajalike toimingute kohta ELi riikides leiate ühtsest kontaktpunktist.

Praktilist teavet äritegevuseks teises ELi riigis pakub portaal Teie Euroopa. Veebilehelt leiate teavet käibemaksueeskirjade ja -määrade ning sotsiaalkindlustuse kohta igas ELi riigis, aga samuti ka töötajate lähetamise, tootenõuete, e-kaubanduse, rahastamisvõimaluste jm kohta.

Välispartnereid aitab teil leida Euroopa ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Network (EEN). Samuti pakuvad EEN kontaktpunktid nõustamist välisturgudele sisenemisel ja Euroopa Liidu seadusandluse teemadel.

Euroopa äriühingu asutamise kohta saate lugeda lähemalt artiklist Euroopa äriühingu (SE) asutamine.

Olulised sammud enne ettevõtlusega alustamist

Head ettevõtjat iseloomustab otsustusvõime ja julgus riske võtta ning ta on sihikindel oma ideede elluviimisel – mõelge kõigepealt, kas te oma isikuomadustelt sobite ettevõtjaks.

Tehke omale selgeks, millised kohustused, õigused ja vastutus kaasnevad omanikuks olekuga.

Kui olete leidnud äriidee, püüdke välja uurida, kas teie kauba või teenuse järele on nõudlust. Kes on teie potentsiaalne klient ja kuidas temani jõuda.

Analüüsige kavandatava äritegevuse rahalist külge. Otsige ka lisarahastuse võimalusi.

Kõigis maakondades on arenduskeskused, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele.

Ettevõttele tuleb leida ärinimi

Eristuv ja meeldejääv ärinimi aitab kaasa ettevõtte tuntusele ning edule. Ärinimele on seatud piiranguid, millega tuleb nime valikul arvestada.

Lähemalt saate lugeda ärinime valikust ja sellele seatud piirangutest riigiportaali artiklist „Ärinime valik ja kontroll“.

Kontrollige valitud ärinime sobivust e-äriregistri nimepäringu kaudu.

Tegevusala valik

Enne ettevõtte asutamist valige ettevõttele tegevusala.Tegevusala valik on vajalik ettevõtte registreerimiseks.

Tegevusala määramise aluseks on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK). Kavandatud põhitegevusalaks tuleb valida ainult üks tegevusala, see on tegevus, millelt plaanite esimesel mjandusaastal saada kõige enam tulu. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et ettevõte ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel.

Arvestage sellega, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba või esitada majandustegevusteade. Rohkem infot erinõuetega tegevusalade kohta leiate riigiportaali teemaplokist „Erinõuetega tegevusalad“.

Seda, kas teie valitud tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade hulka, saate kontrollida tegevusalade klassifikaatorist.

Milline ettevõtlusvorm valida

Ettevõtlusvormi valimisel tuleb teil hinnata oma võimalusi ja riske. Esmalt tehke omale selgeks, milline ettevõtlusvorm sobib kõige paremini valitud tegevusalaga, võttes arvesse ka seatud eesmärke ja oma majanduslikke võimalusi. Levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ja aktsiaselts (AS).

Ettevõtlusvormid erinevad üksteisest vajaliku algkapitali suuruse ja ettevõttes osalejate arvu, aga ka varalise vastutuse määra ja juhtimise korralduse poolest. Mis eristab üht ettevõtlusvormi teisest, saab lugeda lähemalt riigiportaali artiklist „Ettevõtlusvormide võrdlus“.

Milliseid dokumente on mul vaja ettevõtte asutamiseks

Milliseid dokumente tuleb teil esitada ettevõtte asutamiseks, oleneb ettevõtlusvormist. Nõuded dokumentidele on eri ettevõtlusvormide puhul erinevad. Täpsema info iga ettevõtlusvormi kohta eraldi leiate riigiportaali teemaplokist „Ettevõtte loomine“.

Kuidas saan ettevõtte registreerida

Ettevõtte registreerimiseks on kaks võimalust: kas elektrooniliselt e-äriregistri portaalis või notari kaudu. Elektrooniline registreerimine ettevõtjaportaalis on mugav ja kiire.

Elektrooniliselt saab registreerida osaühingu, täis- ja usaldusühingu ning füüsilisest isikuks ettevõtjaks (FIE). Aktsiaselts ja tulundusühistu tuleb registreerida notari kaudu.

Lähemat infot ettevõtte registreerimise kohta leiate riigiportaali artiklist „Ettevõtte registreerimine“.

Kui suured on ettevõtte registreerimise kulud

Riigilõiv osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu äriregistrisse kandmise eest on 200 eurot. FIE, täisühingu ja usaldusühingu registrisse kandmine maksab 20 eurot.

Riigilõiv ettevõtte registreerimiseks kiirmenetluse korras e-äriregistri kaudu on 265 eurot.

Kui registreerite ettevõtte notari abil, lisanduvad kandeavalduse tasule notari tasud.

Kui valitud tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade hulka

Enne kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või litsentsi või esitada majandustegevusteade. Teate või taotluse erinõuetega tegevusalal tegutsemiseks saate esitada elektrooniliselt majandustegevuse registris või, olenevalt valdkonnast, esitada registripidajale, valitsusasutusele või tegevuskohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Tegevusloa taotlemise eest tuleb tasuda riigilõivu. Riigilõivu suurus on valdkonniti erinev. Riigilõivud on kindlaks määratud riigilõivuseadusega.

Lähemat infot erinõuetega tegevusalade kohta leiate riigiportaalist.

Kuidas saan registreerida kaubamärki

Lisaks ärinimele võite registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad teie ettevõttel ning pakutavatel toodetel või teenustel eristuda konkurentide omast.

Kaubamärgi registreerimine annab märgile õiguskaitse, mis piirab teistel äriühingutel ja isikutel teie kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi kasutamise sarnaste kaupade tähistamiseks.

Kui olete kaubamärgi välja töötanud, tuleb see registreerida patendiametis. Rohkem infot kaubamärgi registreerimise kohta leiate riigiportaali artiklist "Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine“.

Kuidas saan registreerida internetidomeeni

Internetidomeeni registreerimine on ettevõtte asutamisel vabatahtlik. Domeeni registreerimiseks tuleb esitada registripidajale taotlus. Registripidaja on enamasti internetiühendust, kodulehe majutust või virtuaalserveri teenuseid pakkuv ettevõte. Registripidajate nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA kodulehel.

Enne domeeni registreerimist veenduge, et soovitav domeeninimi on vaba. Kahte ühesugust domeeninime registreerida ei ole võimalik. Kontrollige domeeni saadavust Eesti Interneti SA kodulehel.

Kui soovin palgata töötajaid

Kui palkate töötajad, tuleb nad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

Töötaja tööle asumisel on teie kohustus tagada nõuetele vastav töökeskkond, töövahendid ja töötasu, millelt arvestatakse maha tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.

Milliseid makse pean ettevõtjana tasuma

Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Milliseid makse ning millise määra järgi tuleb maksta, sõltub teie ettevõtte eripärast.

Töölepinguga töötava töötaja töötasult tuleb maksta riigile sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse.

Täpsema info ettevõtja maksude kohta leiate riigiportaali teemaplokist „Maksud ja toll“.

Ettevõtte maksukohustuste tähtajad leiate maksu- ja tolliameti maksukalendrist.

Soovin laiendada oma äritegevust teise riiki

Kui soovite asutada uut ettevõtet või laiendada oma ettevõtte tegevust teise ELi riiki, on teil vaja teada selles riigis kehtivaid nõudeid. Lähemat teavet ettevõtte asutamiseks vajalike toimingute kohta ELi riikides leiate ühtsest kontaktpunktist.

Praktilist teavet äritegevuseks teises ELi riigis pakub portaal Teie Euroopa. Veebilehelt leiate teavet käibemaksueeskirjade ja -määrade ning sotsiaalkindlustuse kohta igas ELi riigis, aga samuti ka töötajate lähetamise, tootenõuete, e-kaubanduse, rahastamisvõimaluste jm kohta.

Välispartnereid aitab teil leida Euroopa ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Network (EEN). Samuti pakuvad EEN kontaktpunktid nõustamist välisturgudele sisenemisel ja Euroopa Liidu seadusandluse teemadel.

Euroopa äriühingu asutamise kohta saate lugeda lähemalt artiklist Euroopa äriühingu (SE) asutamine.