Maagaasimüüja majandustegevusteade

Gaasi müüjana tegutsemiseks peate esitama konkurentsiametile majandustegevusteate.

Õiguslikud alused

Gaasiettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded teatele

Majandustegevusteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • ärinimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon);
  • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  • välisriigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
  • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
  • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed, juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).

Riigilõivu tasumine

Majandustegevusteate esitamisel riigiportaali kaudu riigilõiv puudub. Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil tuleb enne teate esitamist tasuda riigilõiv 10 eurot rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082935:

  • Swedbank – EE932200221023778606
  • SEB – EE891010220034796011
  • Luminor Bank – EE701700017001577198
  • Danske Bank –EE403300333416110002

Teate esitamine

Majandustegevusteate saate esitada:

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet maagaasi müügi tegevuse üle teeb konkurentsiamet.

Kontaktinfo

Sisuline info

Tiina Maldre

Konkurentsiamet, tel: 667 2573, e-post: tiina.maldre@konkurentsiamet.ee

Anu Vainik

Konkurentsiamet, tel: 667 2572, e-post: anu.vainik@konkurentsiamet.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 02-01-2018 15:45 | Teksti koostas: konkurentsiamet