Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandustegevusteade

Kui soovite hakata korraldama täiskasvanute täiendusõpet, saate esitada selle kohta majandustegevusteate. Majandustegevusteate esitamine ei ole täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohustuslik eeldus, kuid see annab mitmeid eeliseid. Muuhulgas on võimalik koolitada avalikku sektorit või osaleda hangetel üksnes koolitajal, kes on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Õiguslikud alused

Täiskasvanute täienduskoolitamise majandustegevusteate esitamist reguleerivad:

Nõuded esitajale

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta. Majandustegevusteate esitamisel kantakse koolitaja Eesti Hariduse Infosüsteemi ning koolitajal tekib kohustus järgida kogu oma tegevuses kõiki täiskasvanute koolituse seadusest tulenevaid nõudeid.

Piiriülene tegutsemine

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade saate esitada elektrooniliselt riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Täienduskoolitusasutuse pidaja avalikustab majandustegevusteadet esitades:

  • täienduskoolitusasutuse õppekavarühmad, milles täienduskoolitust läbi viiakse;
  • asutuse kontaktandmed;
  • veebilehe aadressi.

Majandustegevusteatele ei pea lisama koolitustegevuse aluseks olevaid dokumente. Majandustegevusteate esitamisega võtab koolitaja kohustuse avalikustada oma veebilehel täienduskoolituse õppekorralduse alused, täienduskoolituse õppekavad, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega ning täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevusteate andmete muutumisel saate majandustegevusteadet muuta, sisenedes Eesti Hariduse Infosüsteemi samal viisil, mida te kasutasite majandustegevusteate esitamisel.Majandustegevusteate muutmisel kustutatakse teie eelmine majandustegevusteade automaatselt, kehtima jääb vaid viimasena esitatud majandustegevusteade.

Majandustegevusest loobumine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis kustutage majandustegevusteade samas keskkonnas, kus selle esitasite.

Järelevalve

Riiklikku või haldusjärelevalvet täienduskoolitusasutuse pidajate ja nende tegevuse vastavuse üle täiskasvanute koolituse seaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele teeb haridus- ja teadusministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Evelyn Saul

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0117, e-post:evelyn.saul@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 12:19 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium