Postiteenuse osutamise teade

Majandustegevusteate peab esitama järgmiste postiteenuste osutamise korral:

  • kullerpost;
  • otsepost;
  • perioodilise väljaande edastamine;
  • muud postiteenused.

Nõuded teatele

Tegevuse alustamise teade peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

  • nimi ja isiku- või registrikood;
  • aadress ja muud kontaktandmed;
  • osutatavate postiteenuste loetelu:
  • geograafiline piirkond, kus soovitakse postiteenust osutada;
  • tegevuse alustamise kuupäev.

Teate esitamine

Postiteenuse osutamise teate saate esitada:

Andmed postiteenuse osutaja kohta avaldatakse majandustegevuse registris.

Järelevalve

Postside valdkonnas tegeleb riikliku järelevalvega konkurentsiamet.

Kontaktinfo

Sisuline info

Indrek Ahermaa, Konkurentsiamet, tel 667 2510 e-post indrek.ahermaa@konkurentsiamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel 668 7080, e-post register@mkm.ee

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 04-04-2017 16:11 | Teksti koostas: konkurentsiamet