Kaubandusliku loterii korraldamine

Kui soovite korraldada kaubanduslikku loteriid, mille võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot, peate eelnevalt esitama majandustegevusteate Maksu- ja Tolliametile.

Kaubandusliku loterii võidufondi väärtus ei tohi ületada 100 000 eurot.

Teatamiskohustust ei ole krediidiasutuste seaduse § 6 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud teenuseid osutavatel ettevõtjatel.

Õiguslikud alused

Kaubandusliku loterii korraldamist reguleerivad:

Kaubandusliku loterii korraldamise maksustamist reguleerib hasartmängumaksu seadus.

Piiriülene tegutsemine

Kaubanduslikke loteriisid loetakse hasartmänguks, mille korraldamisel ei kehti Euroopa Liidus ühtlustatud nõudeid. See tähendab, et ka teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis asutatud ettevõtja peab Eestis kaubandusliku loterii korraldamiseks majandustegevusteate esitama.

Info tegutsemiseks teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Lisaks MSÜS § 15 lõikes 1 sätestatud andmetele tuleb majandustegevusteates esitada:

  • kaubanduslikus loteriis osalemise algus- ja lõpukuupäev, tulemuse selgitamise ja avalikustamise koht, viis ja kuupäev ning võitude väljaandmise koht, viis ja ajavahemik;
  • kaubandusliku loterii võidufondi väärtus;
  • kaubandusliku loterii mängureeglid.

Majandustegevusteate saate esitada:

Kontaktinfo

Sisuline info

Ranno Aednurm

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2023, e-post: ranno.aednurm@emta.ee

Riina Rünt

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2024, e-post: riina.rynt@emta.ee

Registri info ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 16:08 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet