Taimetervise registri majandustegevusteade

Ettevõtja, kes soovib alustada majandustegevust taimede ja taimsete saaduste importijana, tootjana või eksportijana, peab esitama põllumajandusameti taimetervise osakonnale vastava majandustegevusteate.

Teate esitamise kohustus on ettevõtjal, kes:

 • toodab, ladustab, pakendab või turustab lille- ja mugulsibulaid; viljapuude, dekoratiiv- ja marjakultuuride, köögiviljade istutus- ja paljundusmaterjali; seemne- ja tarbekartulit; sööda- ja suhkrupeedi taimi; tsitrusvilju lehtede ja viljavartega; kastani ja plaatani toorpuitu ja puukoort;
 • tegeleb taimetervise kontrolli alla kuuluvate taimede ja taimsete saaduste ekspordiga Eestist EL-i välisesse riiki;
 • töötleb okaspuu toorpuidu Euroopa Liidu liikmesriikidesse toimetamise eesmärgil;
 • impordib taimetervise kontrolli alla kuuluvaid taimi ja taimseid saadusi EL-i välisest riigist Eestisse;
 • tegeleb seemnete pakendamisega (teravilja-, söödakultuuride-, õli- või kiudtaimede-, peedi- või köögiviljakultuuride seemned, köögivilja-, söödakultuuride või peedi seemnete väikepakend või teravilja-, söödakultuuride, õli- või kiudtaimede või köögiviljakultuuride seemnesegud).

Teatamiskohustust ei ole ettevõtjal, kes:

 • turustab omatoodetud taimi, taimseid saadusi või muid objekte, välja arvatud kartul ning taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid, üksnes taimetervise registrisse kantud isikule;
 • turustab omatoodetud taimi, taimseid saadusi või muid objekte, välja arvatud kartul ning taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid, üksnes jaemüügi korras Eesti Vabariigi territooriumil otse lõpptarbijale;
 • kasutab omatoodetud taimi, taimseid saadusi või muid objekte ise;
 • kasvatab kartulit kuni ühel hektaril muul eesmärgil kui turustamine;
 • turustab taimetervise registrisse kantud isikult saadud taimi ja taimseid saadusi, välja arvatud kartul ning taimepassiga varustatavad taimed ja taimsed saadused, jaemüügi korras Eesti Vabariigi territooriumil otse lõpptarbijale;
 • tegeleb seemne, paljundus- või kultiveerimismaterjali paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise, turustamise või importimisega ning kellel on teatamiskohustus taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel.

Õiguslikud alused

Taimetervisealast tegevust reguleerivad õigusaktid:

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteate saab esitada:

Majandustegevuse teate vorm on kättesaadav põllumajandusameti veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise teate, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi paberdokumenti koostama ei pea.

Riigilõivu tasumine

Taimetervise registri kande eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082207:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606;
 • Danske Bank - EE403300333416110002;
 • Luminor Bank - EE701700017001577198.

Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusteate andmete muutmise ja majandustegevusest loobumise teate esitamise eest.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Tegevusalade muutmise korral on ettevõtja kohustatud põllumajandusameti taimetervise osakonnale esitama viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul majandustegevuse üldandmete muutmise teate taimetervise registrile märkides andmed, mida soovitakse lisada või kustutada.

Majandustegevusest loobumine

Taimetervise registrisse kantud tegevustest loobumise korral tuleb ettevõtjal esitada põllumajandusameti taimetervise osakonnale majandustegevusest loobumise teade taimetervise registrile.

Taimetervise registrisse kantud tegevusaladest teatud tähtajani loobumise korral, tuleb ettevõtjal esitada põllumajandusameti taimetervise osakonnale majandustegevusest ajutise loobumise teade taimetervise registrile ja märkida majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev

Järelevalve

Taimede ja taimsete saaduste käitlemise üle teevad järelevalvet põllumajandusameti taimetervise osakonna peaspetsialistid ja maakonnakeskustes asuvad põllumajandusameti taimetervise inspektorid.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Riina Koidumaa

Põllumajandusamet, tel: 504 1855, e-post: taimetervis@pma.agri.ee

Viive Rosenfeld

Põllumajandusamet, tel: 671 2623, e-post: taimetervis@pma.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Maaeluministeeriumi kliendiportaal, tel: 625 6100, e-post: kliendiportaal@agri.ee

Viimati muudetud: 02-03-2018 15:37 | Teksti koostas: põllumajandusamet