Väetisekäitleja majandustegevusteade

Väetise käitlemine väetiseseaduse tähenduses on väetise turustamisotstarbeline tootmine, pakendamine, märgistamine, Eestisse toimetamine ja turustamine. Väetise käitleja võib olla juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.

Ettevõtja või asutus, kes soovib alustada tegevust väetisekäitlejana, peab esitama majandustegevusteate enne majandustegevuse alustamist asjaomasel tegevusalal.

Õiguslikud alused

Väetisekäitleja majandustegevust reguleerivad:

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:  

 • ettevõtja põhiandmed;
 • ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed;
 • ettevõtja asukoha aadress (kui erineb postiaadressist).
 • ettevõtte (tegevuskoha) andmed, kui nad erinevad ettevõtja kontaktandmetest;
 • tegevusala, millele esitatakse majandustegevusteade ja tegevusala klassifikaator (EMTAK kood)
 • info väetise kohta (liiginimetus, kaubanduslik nimetus, päritoluriik, väetise KN-kood, väetise koostis, väetise valmistamise viis);
 • majandustegevusteate allkirjastanud isiku andmed. Majandustegevusteate allkirjastab juhatuse liige või muu allkirjaõiguslik isik. Volitust omava isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu;
 • paberkandjal aadressil: põllumajandusameti väetise osakond, Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa

Majandustegevuse teate vorm on kättesaadav põllumajandusameti veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise teate, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi paberdokumenti koostama ei pea.

Riigilõivu tasumine

Väetise registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082184:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606;
 • Danske Bank - EE403300333416110002;
 • Luminor Bank - EE701700017001577198.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Jan-Roland Raukas

Põllumajandusamet, tel: 671 2612, e-post: jan-roland.raukas@pma.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 1736, e-mail: ardo.pakkonen@vet.agri.ee

Teksti koostas: põllumajandusamet