Lennuametis välja antavad tegevusload ja sertifikaadid

Tsiviillennunduse valdkonnas tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba või sertifikaati lennuametilt. Samuti tegeleb lennuamet välismaal väljaantud sertifikaatide tunnustamisega.

Lennuameti väljaantavate tegevuslubade ja sertifikaatide hulgas on:

 • lennundustehnilise töötaja luba
 • lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaat
 • lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaat
 • jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni serifikaat
 • õhusõidukite hooldusorganisatsiooni sertifikaat
 • kokkuleppelise esindaja tunnustamine
 • pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamine
 • tuntud saatja tunnustamine
 • lennuvälja sertifikaat
 • kopteriväljaku sertifikaat
 • mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistus
 • õhusõiduki registreerimine
 • lennukoolitusorganisatsiooni sertifikaat
 • lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat
 • ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaat.

Taotlusi Lennuametile saate esitada:

 • läbi lennuameti lennuohutuse infosüsteemi LOIS (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga);
 • vahetult osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00–12.00 ja 13.00–15.00, palume kohtumise aja ametnikuga eelnevalt kokku leppida);
 • kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee.

Lennujuhi-, lennujuhiõpilase ja lennuinformaatorite lube väljastab lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond.

Lennumeeskonnaliikmete lube väljastab lennutegevuse osakond.

Lennundustehniliste töötajate lube väljastab lennundustehnika osakond.

Seotud asutused

Viimati muudetud: 13-03-2018 16:19 | Teksti koostas: lennuamet