E-residentsus

E-residentsus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. E-residendi digi-ID-kaardi omanik saab dokumente digitaalselt allkirjastada ja logida sisse kõikidesse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti.

Mida saab välismaalane e-residendi digi-IDga teha

E-residentsus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. E-residendi digi-ID-kaardiga saab dokumente digitaalselt allkirjastada ning logida sisse kõikidesse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti.

E-residendil on võimalik interneti teel asutada Eestis äriühing ning osaleda aktiivselt selle juhtimises, elades ise teise riigis. E-residentsus teeb asjaajamise lihtsamaks ka Eestisse juba investeerinud ja ettevõtte loonud ettevõtjatele.

Väljaspoolt Euroopa Liitu pärit ettevõtjatel tekib tänu e-residentsusele võimalus luua Eestis mugavalt ettevõte ja korraldada nii asjaajamist Euroopa Liidu sees. Näiteks saab E-residendist ettevõtja teha internetipangas tehinguid, esitada elektrooniliselt maksudeklaratsioone ning digitaalselt allkirjastada dokumente ja lepinguid.

NB! E-residentsus ei anna maksuresidentsust, Eestis elamise õigust ega Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba. E-residendi digi-ID ei ole füüsiline isikut tõendav või reisidokument ja sellel ei ole fotot.

Riigiportaalis eesti.ee saab:

  • suunata oma @eesti.ee e-posti aadressi oma igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile, et saada riigiasutustelt teateid ja dokumente,
  • dokumente digitaalselt allkirjastada ja menüü Minu asjad kaudu jagada
  • teisi e-teenuseid saab kasutada siis, kui e-resident on juba alustanud tegevust ettevõtjana.

Vaadake e-residentsuse statistikat reaalajas

Kuidas saada e-residendiks

E-residentsust saab taotleda:

Riigilõiv e-residendi ID-kaardi taotlemisel on 100 eurot. Riigilõivu tasumine

Lähemalt saab lugeda e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemisest politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Kuidas asutada elektrooniliselt ettevõtet

E-resident saab ettevõtte asutada elektrooniliselt mugavalt ja kiiresti e-äriregistri ettevõtjaportaalis.

Üksikasjalikumat teavet ja abi ettevõtte asutamiseks leiab e-residentsuse kodulehelt.

Kui ettevõte on registreeritud, saab luua äriühingule elektrooniliselt e-maksuameti/ e-tolli kasutamise konto ning edaspidi kasutada kõiki ärikliendi e-teenuseid.

E-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu sõlmimine

E-residentsus ja maksud

E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eestis saadud tulu.

Eesti e-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest mujal.

E-resident saab kasutada maksu- ja tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel kui Eesti ID-kaardi omanikud.

Üksikasjalikuma ülevaate maksuteemadest leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 10-11-2017 12:16 | Teksti koostas: eesti.ee