Aktsiaseltsi asutamine

Aktsiaselts on kõrgeima kapitalinõudega (vähemalt 25 000 eurot) ettevõtlusvorm, mis peab omama mitmetasandilist juhtimisstruktuuri.

Aktsiaseltsi eelised:

  • võimalus noteerida ettevõte börsil;
  • võimalus kaasata lai ring aktsionäre;
  • sobiv suuremate projektide läbiviimiseks;
  • puudub aktsionäride isiklik varaline vastutus aktsiaseltsi kohustuste eest.

Mida tuleb teha enne aktsiaseltsi asutamist

Enne asutamist leidke vastused peamistele küsimustele, mis määravad teie ettevõtte igapäevase tegevuse olulisemad reeglid.

  • Milline saab olema ettevõtte ärinimi?
  • Millisel tegevusalal alustate tööd? Kas vajate tegevusluba või litsentsi?
  • Kes on aktsionärid, kui suur on aktsiakapital ning millised saavad olema aktsionäride õigused?
  • Kus saab olema aktsiaseltsi tegevuskoht ja asukoha aadress?
  • Milline saab olema aktsiaseltsi juhtimine?

Milliseid dokumente vajate aktsiaseltsi asutamiseks

Aktsiaseltsi asutamiseks vajate kindlasti asutamislepingut ning põhikirja. Samuti tuleb esitada kandeavaldus ettevõtte kandmiseks äriregistrisse.

Lisaks sellele esitage juhatuse, nõukogu liikmete ning audiitorite nimekiri ja tõendid aktsiakapitali sissemaksete ning riigilõivu tasumise kohta.

Lugege täpsemalt ettevõtte rajamisega seotud toimingute kohta

Kuidas uut aktsiaseltsi registreerida

Aktsiaselts tuleb registreerida notari kaudu, elektrooniline asutamine ei ole veel võimalik. Selleks, et aktsiaseltsi loomine notari abil sujuks kiiresti, vaadake, milliseid dokumente ettevõtte asutamiseks vajate. Notaribüroodes on olemas aktsiaseltsi asutamiseks vajalike dokumentide näidised.

Leidke siit sobiv notar ja tema kontaktandmed

Kui suured on aktsiaseltsi asutamise kulud

Aktsiaseltsi asutamisel tuleb teil tasuda riigilõiv 145 eurot. Riigilõiv on hiljem võimalik kanda loodud aktsiaseltsi asutamiskuludesse.

Aktsiaseltsi asutamise notari tasu suurus sõltub asutajate arvust ning aktsiakapitali suurusest.

Kui kaua kulub aega aktsiaseltsi asutamisele

Aktsiaseltsi registreerimine notari kaudu võtab aega 2-3 päeva.

Mida tuleb teha pärast aktsiaseltsi registreerimist

Aktsiaseltsi puhul on üheks peamiseks eripäraks nõue märkida aktsiad väärtpaberite keskregistris. Tutvuge väärtpaberite registreerimise tingimustega

Aktsiaseltsil on kohustuslik omada audiitorit. Leidke siit sobiv audiitor ning tema kontaktandmed

Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või esitada majandustegevusteade.

Kui teie ettevõtte planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslaseks.

Kui palkate töötajad, tuleb nad registreerida töötamise registris.

Aktsiaseltsi tegutsemise alustamisest tuleb teavitada tööinspektsiooni.

Viimati muudetud: 02-02-2018 10:58 | Teksti koostas: justiitsministeerium