Ettevõtte registreerimine

Kui olete leidnud sobiva ettevõtlusvormi, valinud ärinime ning tegevusala, saate alustada ettevõtte registreerimist. Selleks on kaks võimalust: elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis või notari kaudu. Äriregistri pidaja kannab teie ettevõtte äriregistrisse.

Elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis

Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistri ettevõtjaportaali sisenemiseks ja registreerimise läbiviimiseks vajate ID-kaarti või mobiil-IDd ning digitaalallkirjastamise tarkvara.

Äriühingu saate registreerida elektrooniliselt ettevõtjaportaalis vaid siis, kui kõik asutamisega seotud isikud (juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jt) saavad esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid digitaalallkirjastada.

Ettevõtjaportaalis on võimalik registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut, mittetulundusühingut ning alustada ettevõtlust FIE-na. Tulundusühistut ning aktsiaseltsi elektrooniliselt asutada ei ole võimalik.

Osaühingu elektroonilisel registreerimisel tuleb sisestada asutajate ning loodava ühingu andmed, ärinimi, kujundada tüüppõhikiri, tasuda riigilõiv ja soovi korral teha osakapitali sissemakse. Ettevõtjaportaal võimaldab osaühingu asutamist ka ilma kohese osakapitali sissemakseta.

Elektroonilise registreerimise detailne juhend

Ettevõtte elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis

Ettevõtte saab elektrooniliselt registreeritud paarikümne minutiga, ent mõistlik on arvestada ajakuluks siiski üks tööpäev.

Endaga seotud ettevõtete andmeid on võimalik kontrollida e-äriregistrist tasuta.

Ettevõtte registreerimine notari abil

Kindlasti tuleb teil asutada ettevõte notari abil, kui:

  • äriühingu põhikapitali sissemakse pole rahaline, vaid rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus (näiteks seadmed, tarkvara vms)
  • äriühingu asutajad ei saa asutamisdokumente digiallkirjastada.

Esmalt tasuge põhikapitali sissemakse ning riigilõiv. Seejärel tuleb teil notari abiga koostada ja äriregistrile esitada järgnevad dokumendid:

  • asutamisleping
  • põhikiri
  • avaldus
  • sidevahendite andmed
  • panga tõend põhikapitali sissemakse kohta
  • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Notar valmistab teile ette vajalikud dokumendid ning notaribüroodes on olemas ka kõik äriühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Ettevõtte asutamine notari kaudu võtab aega üldjuhul 2-3 päeva.

Notarite kontaktandmed

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaastas, tuleb teil ettevõte registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslasena. Registreerumisavaldus tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, mil 40 000 euro käibe piir ületati. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik.

Maksustatava aastakäibe hulka ei arvestata põhivara võõrandamist. Teil ei teki registreerimiskohustust ka siis, kui kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatav käive.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine väiksema käibe korral

Alla 40 000 eurose aastakäibega ettevõte registreerige käibemaksukohustuslaseks juhul, kui plaanite osta toodangu valmistamiseks või teenuste osutamiseks kallist põhivara või toorainet (arvutid, seadmed, tootmisliinid jms). Registreerimine annab teile õiguse kaupade ja teenuste ostmisel tasutud sisendkäibemaksu riigilt tagasi saada. Sisendkäibemaksu suurus sõltub sellest, kui palju ja missuguse käibe tarbeks kaupa ja teenuseid ostsite. Sellisel juhul peate te tõendama, et tegelete ettevõtlusega Eestis või alustate ettevõtlust Eestis.

Maksu- ja tolliameti info maksukohustuslaseks registreerimise kohta

Ettevõtjate otsing äriregistrist

E-äriregistris saate teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja varasemate andmete kohta. Te saate otsida ettevõtjaid nime osa järgi või pärida konkreetse ettevõtja andmeid registrikoodi alusel.

Ettevõtja otsing äriregistrist

Viimati muudetud: 20-03-2016 15:34 | Teksti koostas: justiitsministeerium