FIE-ks registreerimine

Füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) on ettevõtlusvorm, mis sobib kõige paremini nendele, kes alustavad tegevust üksi või koos perega. FIE-na tegutsemise eelised:

 • minimaalse kapitali nõue puudub;
 • registreerimine on lihtne;
 • FIE-l ei pea olema põhikirja.
  Samas vastutab FIE ettevõtlusega tekkinud kohustuste eest kogu oma isikliku varaga.

Mida tuleb teha enne FIE-ks registreerimist

Enne asutamist leidke vastused peamistele küsimustele, mis määravad teie igapäevase tegevuse olulisemad reeglid.

 • Milline saab olema FIE ärinimi? FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime. Ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest sama registripidaja tööpiirkonnas registreeritud ärinimedest.
 • Millisel tegevusalal alustate tööd?
 • Kas vajate tegevuslubasid või litsentse?
 • Milline saab olema FIE aadress?

Avaldus FIE-na tegutsemiseks

FIE-ks registreerimiseks on vaja esitada vaid avaldus. Eelduseks on äritegevuseks sobiva pangakonto olemasolu. Registreerimise avalduse saate esitada äriregistrile elektrooniliselt ettevõtjaportaali või notari kaudu. FIE-ks registreerimiseks ei ole tarvis koostada asutamislepingut ega põhikirja. Täpsema info avalduses nõutud andmete kohta leiate justiitsministeeriumi veebilehelt “Füüsilisest isikust ettevõtja”.

Kuidas FIE-ks registreerida

Elektrooniliseks registreerimiseks ettevõtjaportaalis peab teil olema digitaalallkirja andmise võimalus. Kiirmenetlusega saate end registreerida, kui täidetud on alljärgnevad tingimused:

 • kõigil asutamisega seotud isikutel on Eestis registreeritud elukoht;
 • riigilõiv on tasutud elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis;
 • näitate tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 4. taseme järgi.

Elekroonilise registreerimise detailne juhend

Samuti saab FIE-ks registreerida notari kaudu. Enamikus notaribüroodes on olemas vajalikud näidised ja dokumendipõhjad.

Kui suured on FIE registreerimise kulud

FIE-ks registreerimisel tuleb teil tasuda riigilõiv 13 eurot. Kui kasutate registreerimisel notari abi, tuleb maksta notari tasu. Avalduse allkirja õigsuse kinnitamise tasu on 12,75 eurot. Kui soovite, et notar koostaks ka avalduse projekti, lisandub tasu 18,20 eurot. Notaritasudele lisandub käibemaks.

Kui kaua kulub aega registreerimisele

Elektroonilisel registreerimisel kiirmenetlusega saate FIE-ks registreeritud paari tunniga, kuid arvestage ajakuluks siiski üks tööpäev. Registreerimine notari kaudu võtab aega 2-3 päeva.

Mida tuleb teha pärast FIE-ks registreerimist

Olenevalt teie tegevusalast ja käibest tuleb võtta ette veel erinev hulk samme.

Füüsilisest isikust ettevõtja võib oma tegevuse peatada, teatades sellest äriregistri pidajale, märkides ajavahemiku, millal ettevõte ei tegutse.

Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevus on hooajaline, võib äriregistri pidajale teatada ettevõtte tegevuse algus- ja lõppkuupäeva.

Ettevõtte tegevuse algus- ja lõppkuupäeva võib teatada ka ajutise tegutsemise korral.

Viimati muudetud: 19-02-2018 11:06 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet