Juhised alustavale e-kauplejale

E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises keskkonnas ja ka lepingud pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel füüsiliselt üheaegselt samas kohas viibimata.

Nõuded e-kauplejale

Iga alustav e-pood peab täitma järgmised nõuded:

 • Ettevõtja peab avaldama tarbijale oma tõesed andmed, nagu ettevõtte nimi, asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda.
 • Tarbijale tuleb selgelt kirjeldada ostuprotsessi ning e-kaupluses peavad olema tarbijale kergesti märgatavas kohas müügitingimused.
 • Saadud tellimuse peab e-kaupleja viivitamatult kinnitama (automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument).
 • E-kaupleja peab tarbijale teatama kauba müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.
 • Kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo. Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist.
 • Tarbijale tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning kõik täiendavad veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muud kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal (postitasu tuleb esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem).
 • Tarbijale peab olema arusaadav maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg).
 • Taganemisõiguse olemasolu korral tuleb esitada selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning taganemisavalduse tüüpvorm vastavalt justiitsministri määrusele.

Taganemisavalduse tüüpvorm

Taganemise näidisjuhend

 • Teave selle kohta, kes kannab asja tagastamise kulud, kui tarbija taganeb lepingust. Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise-eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.
 • Kui tarbija taganeb lepingust ja kannab tagastamise kulud, tuleb e-kauplejal tagastada tellimisel tasutud asja kättetoimetamise kulu (juhul, kui see tellimusele lisandus). Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule. Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2.50 €, tuleb ühe toote tagastamise korral tagastada ka postikulu 1.25 € ulatuses.
 • Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid (näiteks tootjagarantii), tuleb kirjeldada selle olemasolu ja tingimused.
 • Tarbijale tuleb esitada teave pretensiooni esitamise õiguse, aja ja korra kohta.
 • Tuleb kirjeldada ettevõttes rakendatavat kaebuste lahendamise korda (näiteks kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmed ja vastuvõtuajad või e-posti aadress).
 • Lepingutingimustes tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise kohta.
 • E-kauplejal on kohustus teavitada tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalusest. Eestis on kohtuväline kaebusi lahendav organ tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjon lahendab tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.
 • Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole.
 • Kui ettevõtja on kauba maaletooja või pakendab kliendile kauba kilesse, pappi või mistahes teise pakendisse, tuleb liituda taaskasutusorganisatsiooniga, esitada ning tasuda pakendimassiaruandeid.
 • Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised.

Eesti e-poodides on kasutusel usaldusmärgis “Turvaline ostukoht“, mida saavad taotleda E-kaubanduse Liitu kuuluvad veebipoed. Usaldusmärgist taotlev e-pood peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta ja vastama märgisele seatud nõuetele. Usaldusmärgisega e-poodidest ostmine on tarbijale turvaline, sest e-poe müügitingimused vastavad seaduses kehtestatud nõuetele ning liit monitoorib nende tegevust järjepidevalt.

Viimati muudetud: 14-09-2016 16:51 | Teksti koostas: E-kaubanduse liit