Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine

Kaubamärgi registreerimine annab märgile õiguskaitse, mis piirab teistel äriühingutel ja isikutel teie kaubamärgiga identse ja sarnase kaubamärgi kasutamise samade või sarnaste kaupade tähistamiseks. Registreerimisega kindlustate registreeritud kaubamärgi kasutamise ainuõiguse.

Kaubamärgi õiguskaitse

Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määrab see, millistes kaupade ja teenuste klassides te kaubamärgi kaitsete.

Registreeritud kaubamärgi omanik on kohustatud seda ka kasutama registreerimisel märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Kui te kaubamärki mõjuva põhjuseta viie aasta jooksul ei kasuta, võib asjast huvitatud isik ainuõiguse kohtus vaidlustada.

Kaupade ja teenuste rahvusvaheline klassifikatsioon

Kaubamärgi kaitsmisel kasutatakse kaupade ning teenuste rahvusvahelist Nizza klassifikatsiooni. See on rahvusvaheline klassifitseerimise süsteem, mis kehtib ka Eestis, mistõttu kaubamärgi kaitsmisel tuleb teil määrata, millisesse kauba- või teenuseklassi teie kaubamärk kuulub. Otstarbekas on kaitsta oma kaubamärki ainult nendes klassides, millega on seotud teie ettevõtte tegevus.

Enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist selgitage välja, millisesse klassi teie kaubad ja teenused kuuluvad.

Kaubamärgi registreerimine Eestis

Kaubamärgi registreerimise avaldus tuleb esitada Patendiametile kas vastuvõtuosakonnas või elektrooniliselt patendiameti e-teenuste kaudu. Kaubamärgi registreerimise taotlus tuleb esitada iga kaubamärgi kohta eraldi. Registreerimiseks esitage nõuetekohane avaldus, nõutud lisadokumendid ning tasuge riigilõiv.

Kaubamärgi registreerimine välismaal

Kaubamärgi registreerimiseks välisriikides on kolm võimalust:

  • esitage kaubamärgi registreerimise taotlus vastava riigi patendiametisse;
  • registreerige kaubamärk Madridi kokkuleppe protokolli alusel;
  • registreerige Euroopa Liidu (EL) kaubamärk ja õiguskaitse kogu EL-i territooriumil.

Kaubamärgi registreerimise kulud

Kaubamärgi registreerimise hind sõltub sellest, mitmes teenuste ja kaupade klassis te oma kaubamärgi kaitsete. Taotluse esitamisel on ühe kauba- või teenusklassi riigilõiv 145 eurot, iga lisaklassi eest tuleb tasuda 45 eurot. Kui kaubamärki hakatakse registrisse kandma, tuleb tasuda registrisse kandmise lõiv 45 eurot.

Viimati muudetud: 20-04-2016 10:46 | Teksti koostas: patendiamet