Osaühingu asutamine

Osaühing on kõige levinum ettevõtlusvorm Eestis. Osaühingu eelisteks on:

 • lihtne ja kiire registreerimine;
 • suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot);
 • puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.

Osaühingut saab asutada ka ilma osakapitali sissemakseta tingimusel, et ühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Osakapitali sisse maksmata saab asutada osaühingu üksnes füüsiline isik või mitu füüsilist isikut. Osaühingu sissemakseta asutamine ei vabasta osanikke siiski sissemaksu tegemisest. Sissemakse tuleb teha pärast osaühingu asutamist.

Mida tuleb teha enne osaühingu asutamist

Enne ettevõtte asutamist leidke vastused järgmistele küsimustele:

 • Millisel tegevusalal alustate tööd? Peate omale valima põhitegevusala, kasutades ametlikku Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit EMTAK.
 • Milline saab olema ettevõtte ärinimi? Kontrollige valitud ärinime sobivust e-äriregistri nimepäringu kaudu.
 • Kes on osanikud ja kes on juhatuse liikmed?
 • Kui suur on osanike osakapitali sissemakse?
 • Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress?
 • Milline saab olema osaühingu juhtimine?

Milliseid dokumente vajate osaühingu asutamiseks

Osaühingu asutamiseks vajate esmalt osanike isikuandmeid. Samuti peavad osanikud olema kokku leppinud ülal toodud punktides.

Kui registreerite ettevõtte elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis, saate kujundada seal oleva tüüppõhikirja alusel oma ettevõtte põhikirja.

Kui registreerite ettevõtte notari abil, valmistab notar teie jaoks ette osaühingu asutamise avalduse, asutamislepingu ning põhikirja.

Kuidas uut osaühingut registreerida

1. Osaühingu saate registreerida elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis.

Osaühingu saab elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis registreerida vaid siis, kui:

 • kõik asutamisega seotud isikud (juhatuse liikmed, asutajad jne) saavad esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid digitaalallkirjastada;
 • osaühing asutatakse kohese osakapitali sissemakseta või rahalise sissemaksega, mis tehakse avalduse koostamise käigus elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Elektroonilise registreerimise detailne juhend

Alustage ettevõtte elektroonilist registreerimist e-äriregistri ettevõtjaportaalis

2. Osaühingu asutamine notari kaudu.

Selleks, et osaühingu loomine notari kaudu sujuks kiiresti, vaadake, milliseid dokumente ettevõtte asutamiseks vajate. Notaribüroodes on olemas ka osaühingu asutamiseks vajalike dokumentide näidised.

Notarite kontaktandmed

Kui suured on osaühingu asutamise kulud

Kui asutate osaühingu elektrooniliselt kiirmenetlusega, on riigilõiv 190 eurot. Riigilõiv on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse.

Osaühingu asutamisel notari juures tuleb teil tasuda registritoimingute eest riigilõiv 145 eurot ja sellele lisandub notaritasu. Notaritasu täpne suurus sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notaritasudele lisandub käibemaks.

Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.

Osaühingut saab asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Sellisel viisil asutatud osaühingu varaks on nõue osaniku vastu, kes peab asutamisel kokku lepitud suuruses sissemakse tulevikus tasuma.

Kui kaua kulub aega osaühingu asutamisele

Elektroonilisel registreerimisel saate ettevõtte loodud kuni paari tunniga. Arvestage ajakuluks siiski üks tööpäev. Osaühingu registreerimine notari kaudu võtab aega 2-3 päeva.

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb võtta ette veel erinev hulk samme.

Viimati muudetud: 02-02-2018 10:48 | Teksti koostas: justiitsministeerium