Põhitegevusala valimine

Tegevusala valimise aluseks on ametlik Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK). Ettevõtlusega alustamisel tuleb kavandatud põhitegevusalaks valida ainult üks tegevusala, see on tegevus, millelt plaanitakse esimesel majandusaastal saada kõige enam tulu. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et ettevõte ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel.

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

EMTAK on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon, mis teeb majandusstatistika eri üksuste vahel võrreldavaks ning sellealased andmekogud kergesti tõlgendatavaks.

EMTAKi struktuur on hierarhilise ülesehitusega ning viietasemeline. Tegevusala määramisel kasutatakse ülalt alla meetodit, st tegevusala määramist alustatakse kõrgeimast tasemest, liikudes madalaima tasemeni. Tegevusalad on klassifitseeritud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sarnaselt.

EMTAKi tegevusalade otsingusüsteem

Kuidas EMTAKit kasutada? (juhend RIKi lehel, PDF 1,06 MB)

EMTAK on aluseks tegevusala määramisel, mis on omakorda oluliseks allikaks erineva valdkonnastatistika koostamisel. Samuti võimaldab tegevusaladesse liigendamine rahvusvahelist võrreldavust vastava valdkonna sees.

Teksti koostas: registrite ja infosüsteemide keskus