Täisühingu ja usaldusühingu asutamine

Täisühing ja usaldusühing on Eestis küllaltki vähe levinud äriühingute vormid, mis sobivad suurema hulga osanike kaasamiseks ning osanike majandustegevuse toetamiseks. Täis- ja usaldusühingu eelisteks on:

  • lihtne ja kiire registreerimine;
  • minimaalse põhikapitali nõude puudumine.

Mida tuleb teha enne täis- või usaldusühingu asutamist

Enne asutamist leidke vastused peamistele küsimustele, mis määravad teiev etteõtte igapäevase tegevuse olulisemad reeglid.

  • Milline saab olema ettevõtte ärinimi?
  • Millisel tegevusalal alustate tööd?
  • Kes on osanikud?
  • Kus saab olema äriühingu tegevuskoht ja juriidiline aadress?
  • Milline saab olema äriühingu juhtimine?

Milliseid dokumente vajate täis- või usaldusühingu asutamiseks

Täisühing

Täisühingul peab olema vähemalt kaks osanikku, kes tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga. Täisühing tegutseb osanike vahel sõlmitud ühingulepingu alusel. Ühingulepingut ei pea notariaalselt kinnitama ega äriregistrile esitama.

Usaldusühing

Usaldusühingus tegutsevad kaks või enam isikut ühise ärinime all. Vähemalt üks neist isikutest on täisosanik, kes vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks neist isikutest on usaldusosanik, kes vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses. Mõlema äriühingu asutamiseks vajate esmalt osanike isikuandmeid. Samuti peavad osanikud olema kokku leppinud eelnevalt välja toodud punktides. Kui registreerite ettevõtte notari abil, valmistab notar teie jaoks ette täis- või usaldusühingu asutamise avalduse.

Kuidas uut täis- või usaldusühingut registreerida

1. Täis- või usaldusühingu saate registreerida elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis.

Kui teie ettevõte vastab registreerimisel vähemalt järgnevatele nõudmistele, saate täis- või usaldusühingu registreerida kiiresti elektrooniliselt. Seda saate teha juhul, kui kõigil:

  • asutamisega seotud isikutel on Eestis registreeritud elukoht;
  • asutajatel ja teistel kandega seotud isikutel on ID-kaart ning nad saavad anda digiallkirju.

Alustage ettevõtte elektroonilist registreerimist

2. Täis- või usaldusühingu asutamine notari kaudu.

Selleks, et täis- või usaldusühingu loomine notari kaudu sujuks kiiresti, kontrollige eelnevalt, milliseid dokumente vajate avalduse vormistamiseks. Notaribüroodes on olemas ka asutamiseks vajalike dokumentide näidised.

Notarite kontaktandmed

Kui suured on täisühingu või usaldusühingu asutamise kulud

Täis- või usaldusühingu registrisse kandmise riigilõiv on 12,78 eurot. Kui kasutate täis- või usaldusühingu asutamisel notari abi, tuleb maksta notaritasu. Avalduse allkirja õigsuse kinnitamise tasu on 12,75 eurot. Kui soovite, et notar koostaks ka avalduse projekti, lisandub tasu 18,20 eurot. Notaritasudele lisandub käibemaks.

Kui kaua kulub aega täisühingu või usaldusühingu asutamisele

Elektroonilisel registreerimisel e-äriregistri ettevõtjaportaalis saate täis- või usaldusühingu loodud mõnekümne minutiga. Arvestage ajakuluks siiski üks tööpäev. Täis- või usaldusühingu asutamine notari kaudu võtab aega 2-3 päeva.

Mida tuleb teha pärast täis- või usaldusühingu registreerimist

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb ette võtta veel hulk samme.

Viimati muudetud: 02-02-2018 11:14 | Teksti koostas: justiitsministeerium