Tulundusühistu asutamine

Tulundusühistu on äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse. Liikmed osalevad ühistus: tarbijate või muude hüvede kasutajatena;

 • hankijatena;
 • tööpanuse kaudu;
 • teenuste kasutamise kaudu;
 • mõnel muul sarnasel viisil.

Tulundusühistu eeliseks on osanike isiklik varalise vastutuse puudumine ühistu kohustuste eest.

Samas kehtib tulundusühistule minimaalse põhikapitali nõue 2500 eurot ning asutajaid peab olema vähemalt kaks.

Mida tuleb teha enne tulundusühistu asutamist

Enne asutamist leidke vastused peamistele küsimustele, mis määravad ära teie ettevõtte igapäevase tegevuse olulisemad reeglid.

 • Milline saab olema ettevõtte ärinimi?
 • Millisel tegevusalal alustate tööd?
 • Kes on osanikud?
 • Kus saab olema äriühingu tegevuskoht ja juriidiline aadress?
 • Milline saab olema äriühingu juhtimine?

Lisaks eelnevale on tulundusühistu loomise üheks eeltingimuseks stardikonto avamine ja algkapitali sissemakse. Alles seejärel saate esitada äriregistrisse kandmise avalduse.

Milliseid dokumente vajate tulundusühistu asutamiseks

Tulundusühistu asutamiseks tuleb teil esitada järgnevad dokumendid:

 • asutamisleping;
 • põhikiri;
 • avaldus;
 • juhatuse liikmete, audiitori ja revidendi, nõukogu olemasolu korral ka selle liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad;
 • juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud allkirjanäidised;
 • sidevahendite andmed;
 • tõendid osakapitali sissemakse ning riigilõivu tasumise kohta.

Kuidas uut tulundusühistut registreerida

Tulundusühistut saate registreerida ainult notari kaudu, kes teile vajalikud asutamisdokumendid ette valmistab. Notaribüroodes on olemas ka asutamiseks vajalike dokumentide näidised.

Leidke siit sobiv notar ja tema kontaktandmed

Kui suured on tulundusühistu asutamise kulud

Tulundusühistu asutamisel tuleb teil tasuda riigilõiv 140,60 eurot. 2500-eurose osakapitali puhul on notari tasu tulundusühistu asutamise eest 42,18 eurot, millele lisandub ärakirja tegemise tasu umbes 16 eurot. Notaritasudele lisandub käibemaks.

Kui kaua kulub aega tulundusühistu asutamisele

Tulundusühistu asutamine notari kaudu võtab aega 2-3 päeva.

Mida tuleb teha pärast tulundusühistu registreerimist

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb võtta ette veel erinev hulk samme:

 • Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või litsentsi.
 • Kui teie ettevõtte planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslaseks.
 • Kui palkate töötajaid, tuleb nad registreerida töötamise registris.
 • Tegutsemise alustamisest tuleb teil teavitada tööinspektsiooni.

Viimati muudetud: 01-02-2018 11:15 | Teksti koostas: justiitsministeerium