Välisriigi ettevõtte filiaali registreerimine

Kui välismaine ettevõte soovib oma nimel pakkuda Eestis püsivalt kaupu või teenuseid, tuleb selle ettevõtte esindajal Eestis kanda ettevõte äriregistrisse filiaalina. Filiaal ei ole eraldi juriidiline isik ning filiaali tegevuse ja kohustuste eest vastutab välismaine äriühing.

Millised tingimused tuleb täita enne filiaali äriregistrisse kandmist

Filiaali äriregistrisse kandmise eelduseks on see, et ettevõte on valinud avatavale filiaalile juhataja või juhatajad ning volitanud neid filiaali avama. Kui filiaalile on määratud mitu juhatajat, võib filiaali üldjuhul esindada igaüks neist.

Filiaalile tuleb valida tegevusala vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile.

Kuidas toimub filiaali kandmine äriregistrisse

Filiaali avamise aluseks on filiaali juhataja notariaalselt kinnitatud avaldus. Avaldusele tuleb lisada täiendavad dokumendid:

  • ametlik tunnistus äriühingu olemasolu kohta tema asukohamaal (äriregistri väljavõte või registreerimistunnistuse ärakiri);
  • luba filiaali asutamiseks, kui see on seaduses nõutud;
    • filiaali juhataja volitusi tõendav volikiri või juhataja määramise otsuse ärakiri;
  • äriühingu põhikirja või ühingulepingu asukohamaa seaduste kohaselt tõestatud ärakiri;
  • sidevahendite (telefon, faks) numbrid;
  • juhatajate notariaalselt tõestatud allkirjanäidised.

Dokumendid peavad olema nõuetekohaselt vormistatud, apostillitud või legaliseeritud ning tõlgitud eesti keelde. Tõlge peab olema tõestatud notari või vandetõlgi poolt. Legaliseerimine on kinnitus teie esitatud dokumendi sobivuse kohta kasutamiseks Eestis.

Filiaali loomisele kuluv aeg

Kogu protsessi ajakulu sõltub dokumentide vormistamise, tõlkimise ja kinnitamise ajakulust nii äriühingu asukohamaal kui Eestis. Filiaal kantakse äriregistrisse kuni 5 tööpäeva jooksul alates kandeavalduse esitamisest.

Filiaali loomisega seotud kulud

Notari tasu ühe allkirja kinnitamise kohta on 12,75 eurot.

Kandeavalduse projekti koostamine, ühe allkirja kinnitamine ja registriosakonnale edastamine notari poolt – 35,75 eurot.

Filiaali äriregistrisse kandmine maksab 145 eurot.

Dokumentide apostillimine maksab 14,70 eurot ühe dokumendi kohta.

Mida tuleb teha pärast filiaali registreerimist

Kui filiaal alustab tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või litsentsi.

Kui teie filiaali planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslaseks.

Töötajate värbamisel tuleb nad registreerida töötamise registris.

Viimati muudetud: 20-01-2016 10:12 | Teksti koostas: justiitsministeerium