FIE-na ettevõtluse vabatahtlik lõpetamine

FIE-na ettevõtluse lõpetamise protsess on võrreldes äriühingutega lihtne ning kiire. Kui soovite oma tegevuse FIE-na lõpetada, peate te äriregistrile esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. FIE kustutatakse äriregistrist tema avalduse alusel.

Käibemaksukohustuslasest FIE-l tuleb enne äriregistrile avalduse esitamist taotleda enda kustutamist käibemaksukohustuslaste registrist maksu ja tolliametis.

Maksude tasumine ja vara isiklikku tarbimisse võtmine

Selleks, et saaksite ettevõtluses kasutatud vara isiklikku tarbimisse võtta, tuleb esmalt tasuda kõik ettenähtud maksud ning kohustused. Olulisemad maksud, millele peate ettevõtluse lõpetamisel tähelepanu pöörama, on tulu-, sotsiaal- ja käibemaks.

Kui olete käibemaksukohustuslane, peate enne käibemaksuregistrist kustutamist tasuma käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu olete soetamisel maha arvanud. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Pärast ettevõtluse lõpetamist ja kohustuste ning maksude tasumist on teil õigus võtta vara isiklikku tarbimisse. FIE-na ettevõtluse lõpetamisel loetakse teie ettevõtluse tuluks sellise vara turuhind, mille soetamismaksumuse olite arvestanud ettevõtluse kuluks. Ettevõtlustulult peate lõpetamisel maksma ettevõtlusega seotud maksud. Isiklikku tarbimisse võetud vara kasutate edaspidi teie ja teie perekonnaliikmed isiklikes huvides või kolmandad isikud, kellele vara kasutada annate.

Kui olete FIE-na täitnud kõik oma kohustused, esitage äriregistrile avaldus äriregistrist kustutamiseks. Mugavaim viis kustutamiskande avalduse esitamiseks on elektrooniliselt läbi e-äriregistri ettevõtjaportaali. Selleks vajate ID-kaarti ning digiallkirjastamise võimalust.

Lõplik maksukohustuse arvestus toimub tuludeklaratsiooonis.Tuludeklaratsiooni vormi E tuleb esitada maksu- ja tolliametile tegevuse lõpetamise aastale järgneva aasta 31. märtsiks.

Viimati muudetud: 19-02-2018 11:10 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet