Keskkonnatasu deklareerimine ja maksmine

Keskkonnatasu makstakse keskkonna kasutusõiguse eest ning selle rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju.

Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Täpsemalt saate lugeda loa omamise nõuetest keskkonnaameti veebilehelt välisõhu, vee, maapõue, jäätmete, komplekslubade ja keskkonnatasude valdkonna rubriikidest

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev.

Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu deklaratsioone saate esitada:

Keskkonnatasu maksmine

Keskkonnatasu makstakse maksu- ja tolliameti poolt avatud ettemaksukontole, kus igal maksumaksjal on personaalne viitenumber.

Keskkonnatasude maksmist puudutav teave maksu- ja tolliameti kodulehel

Viimati muudetud: 12-02-2018 12:07 | Teksti koostas: keskkonnaamet