Metsateatise esitamine ja metsa inventeerimisandmete vaatamine

Metsateatise esitamine

Metsaomanik või tema esindaja peab esitama keskkonnaametile metsateatise kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie) ja oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Metsateatist saab esitada:

  • elektrooniliselt metsaportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi või mobiil-ID kaudu);
  • e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna keskkonnaameti e-postile info@keskkonnaamet.ee. Metsateatise esitamise vorm (PDF, 159 kB);
  • posti teel kinnistu asukohajärgsesse keskkonnaameti kontorisse saates;
  • isiklikult keskkonnaameti kontorisse kohale tuues.

Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele

Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.

Õigusaktide nõuetele vastav raie või oluline metsakahjustus registreeritakse metsaregistris. Kui metsateatis on esitatud paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga, saadab keskkonnaamet metsateatise esitajale raie registreerimise kohta registriväljavõtte.

Lugege lähemalt metsateatise esitamise kohta

Küsimuste korral metsateate esitamise või menetletud metsateatiste kohta helistage keskkonnaameti klienditoe telefonil 662 5999 (E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.30) või saatke e-kiri klienditugi@keskkonnaamet.ee

Metsa inventeerimisandmete vaatamine

Metsaomanik saab tutvuda enda kinnistutel asuvate metsade inventeerimisandmetega ning neid alla laadida metsaportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi või mobiil-ID kaudu).

Seotud asutused

Viited

Viimati muudetud: 19-10-2017 10:19 | Teksti koostas: keskkonnaamet