Metsateatise esitamine

Metsaomanik või tema esindaja saab registreerida teatise kavandatavate uuendus- ja harvendusraiete kohta metsaregistris või esitab keskkonnaametile metsateatise:

  • kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie);
  • oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist raietööde tegemiseks kaitsealustel ja projekteeritavatel kaitsealadel vahetult metsaregistrisse esitada ei saa. Metsateatis tuleb sel juhul esitada keskkonnaametile.

Lugege lähemalt, millistel tingimustel saate registreerida metsateatise otse metsaregistris

Metsateatist esitamata või metsaregistris registreerimata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Kavandades uuendus-või harvendusraiet, peab metsaomanik avalikustama metsaregistris oma metsa inventeerimisandmed vähemalt 30 päeva enne teatise registreerimist metsaregistris.

Metsateatist saab esitada:

  • elektrooniliselt riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna piirkondliku kontori e-posti aadressil;
  • tähtkirjaga keskkonnaametile aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn;
  • isiklikult keskkonnaametisse kohale tuues.

Seotud asutused

Viited

Viimati muudetud: 11-07-2017 11:29