Metsateatise esitamine

Metsaomanik või tema esindaja peab esitama keskkonnaametile metsateatise kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie) ja oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Metsateatist saab esitada:

  • elektrooniliselt metsaregistri kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna keskkonnaameti e-postile info@keskkonnaamet.ee;
  • posti teel kinnistu asukohajärgsesse keskkonnaameti kontorisse saates;
  • isiklikult keskkonnaameti kontorisse kohale tuues.

Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele

Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.

Õigusaktide nõuetele vastav raie või oluline metsakahjustus registreeritakse metsaregistris. Kui metsateatis on esitatud paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga, saadab keskkonnaamet metsateatise esitajale raie registreerimise kohta registriväljavõtte.

Küsimuste korral metsateate esitamise või menetletud metsateatiste kohta helistage keskkonnaameti klienditoe telefonil 662 5999 (E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.30) või saatke e-kiri klienditugi@keskkonnaamet.ee

Seotud asutused

Viited

Viimati muudetud: 11-09-2017 09:11 | Teksti koostas: keskkonnaamet