Käibemaks

Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid, kauba importi riikidest väljaspool Euroopa Liitu ja kaupade soetamist Euroopa Liidu riikidest ning teenuste saamist välisriigi ettevõtjatelt. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Kui teie maksustatav aastakäive kalendriaasta algusest arvates ületab 40 000 eurot aastas, tuleb teil ettevõte registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslasena. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik.

Eesti käibemaksukohustuslase registreerimise (KMKR) numbri kontroll

Euroopa Liidu käibemaksukohustuslase registreerimise (VAT) numbri kontroll

Käibemaksuga seotud kohustused

Käibemaksukohustuslasena tuleb teil:

  • lisada kauba müümisel või teenuse osutamisel müügihinnale käibemaks;
  • pidada käibemaksuarvestust;
  • arvutada ja tasuda käibemaksusumma;
  • säilitada tehingutega seotud dokumente ja esitada nõuetele vastavaid arveid.

Maksustatavalt käibelt võite maha arvata maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba või teenuse soetamisel makstud käibemaksu (sisendkäibemaks).

Käibemaksumäärad

Käibemaksu üldine määr on 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest.

Osadele kaupadele ning teenustele kehtib maksumäär 9%, näiteks trükitud raamatud ja õppetööks kasutatavad töövihikud, trükitud perioodilised väljaanded, majutusteenused ning sotsiaalministeeriumi poolt määratud ravimid, sanitaar- ja hügieenitooted ning puudega isikutele isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed.

Käibemaksumäär 0% kehtib mitmetele kaupadele, sealhulgas eksporditavale kaubale, teise ELi liikmesriigi maksukohustuslasele osutatavale konsultatsiooniteenusele, aga ka rahvusvahelises liikluses kasutatavatele vee- ja õhusõidukitele.

Teenustest maksustatakse 0%-se käibemaksuga näiteks teenused, mis osutatakse väljaspool Eestit, mitmed vee- ja õhutranspordiga seotud teenused ning ekspordi ja impordiga seotud kaubaveoteenused.

Mitmete sotsiaalse suunitlusega kaupade ning teenuste käive on maksuvaba, näiteks universaalsed postiteenused, kindlustus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused. Täielikku nimekirja käibemaksumäära erisuste ja vabastuste kohta lugege käibemaksuseadusest.

Käibemaksu deklareerimine ja tasumine

Käibemaksu maksustamisperioodiks on kalendrikuu. Käibedeklaratsioon ja selle lisa tuleb teil esitada ning maks tasuda maksu- ja tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Deklaratsiooni saate esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes maksu- ja tolliameti teenindusbüroosse. Kui olete käibemaksukohustuslane olnud vähemalt 12 kuud, on teil kohustus esitada käibedeklaratsioon elektrooniliselt.

Käibemaksukohustuslase meelespea

Käibedeklaratsioonide vormid maksu- ja tolliameti kodulehel

FIE käibemaks

FIE-na peate käibemaksu tasuma juhul, kui olete registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Sarnaselt äriühingutega tekib registreerimiskohustus siis, kui käive ületab 40 000 eurot aastas.

Käibemaksu määrad on teile FIE-na samad mis äriühingutel.

Kui peate FIE-na kassapõhist raamatupidamist, on teil õigus pidada ka kassapõhist käibemaksuarvestust, kuid sellest tuleb maksu- ja tolliametile käibemaksukohustuslaseks registreerimisel teada anda.

Sisendkäibemaksu tagastamine

Kui maksustamisperioodil arvestatud käibemaks on väiksem maksukohustuslase samal maksustamisperioodil mahaarvatavast sisendkäibemaksust, tagastatakse enammakstud käibemaks maksukohustuslasele maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

Lugege lähemalt sisendkäibemaksu tagastamise kohta

Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine

Kui olete soetanud vajalikke kaupu/ teenuseid teistest riikidest ning tasunud ka vastava riigi käibemaksu ja need kulutused on tehtud oma ettevõtluse tarbeks, võib teises liikmesriigis makstud käibemaksu tagasi taotleda. Käibemaksu tagastus toimub Eesti-sisese käibemaksu tagastusega samadel alustel, vastavalt käibemaksuseadusele.

Tagastustaotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-maksuametis/e-tollis, kes edastab taotluse tagastava riigi maksuhaldurile. Taotluse sisulist osa kontrollib ja otsuse käibemaksusumma tagastamise kohta teeb tagastava liikmesriigi maksuhaldur.

Lugege lähemalt välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise kohta

Viimati muudetud: 15-02-2018 16:47 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet