Kohalikud maksud

Igal omavalitsusel on õigus kehtestada kohalikke makse. Omavalitsus otsustab maksude määra ja tegeleb enamasti ka maksude kogumisega. Kohalikud maksud laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada järgmiseid makse:

  • reklaamimaks;
  • teede ja tänavate sulgemise maks;
  • mootorsõidukimaks;
  • loomapidamismaks;
  • lõbustusmaks;
  • parkimistasu.

Tutvuge linna- ja vallavolikogude maksumäärustega

Viimati muudetud: 20-01-2017 12:31 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet