Maamaks

Maaomaniku või maa kasutajana tuleb teie ettevõttel tasuda maamaksu. Maamaksu suurus sõltub omavalituses kehtivast maamaksumäärast ning maa väärtusest.

Maamaksumäär on 0,1–2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste kasvatamiseks kasutatava maa ja loodusliku rohumaa määr on 0,1–2,0%.

Maamaksu arvutab ning makseteate saadab teile maksu- ja tolliamet, kellele tuleb maks ka tasuda. Kui maamaksu aastasumma ei ületa 64 eurot, tuleb teil tasuda maamaks ühekorraga 31. märtsiks. Üle 64 eurose maksusumma puhul peate ära maksma 31. märtsiks vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Täpsem teave maamaksu kohta on kättesaadav maksu- ja tolliameti veebilehel.

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 20-01-2017 12:19 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet