Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse eesmärk on kindlustada töötaja töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse lõpetamise või tööandja maksejõuetuse eest.

Töötuskindlustust tuleb maksta töötajale palga ja muu töötasu ning füüsilisele isikule lepingu alusel makstud tasu pealt. Maksmiskohustus jaguneb kindlustatu ehk töötaja (töötaja töötuskindlustusmakse) ja tööandja (tööandja töötuskindlustusmakse) vahel. Töötuskindlustusmakset ei pea tasuma vanaduspensionärid ja ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikmed. Tööandja peab töötuskindlustust maksma kõigi töötajate eest.

Töötuskindlustusmakse määr ja tasumine

Tööandja peab töötuskindlustusmakseks arvestama ja tasuma 0,8% (tööandja töötuskindlustusmakse) töötaja brutotasult (näiteks 1000-eurose tasu puhul tasute töötaja eest töötuskindlustusmakset 8 eurot). Lisaks sellele tuleb tööandjal kinni pidada ning tasuda töötaja töötuskindlustusmakse, mille määraks on 1,6% brutotasust.

Makse kogumine toimub paralleelselt kinnipeetud tulumaksu ja isikustatud sotsiaalmaksu kogumisega ja deklareeritakse ühisel deklaratsioonil TSD. Makse tuleb arvestada, deklareerida, kinni pidada ja tasuda kalendrikuus tehtud väljamaksetelt.

Maksmise ja deklaratsiooni esitamise tähtaeg maksu- ja tolliametile on järgneva kuu 10. kuupäev.

Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes maksu- ja tolliameti teenindusbüroosse.

Töötuskindlustusmakse tasumise õigsust kontrollib maksu- ja tolliamet, kes vajadusel määrab tasumisele või tagastamisele kuuluva makse summa ning nõuab sisse tasumata maksed.

FIE töötuskindlustusmakse

FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakseid tasuma. Kui FIE on endale palganud töötajaid, siis nende eest on makse tasumine kohustuslik. Töötuskindlustusmakse määr ja tasumise kord on sarnased äriühingu omaga.

Viimati muudetud: 19-02-2018 10:53 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet