Tollitoimingud

Tolliga puutute kokku juhul, kui tegelete kaupade eksportimisega Euroopa Liidust väljapoole või importimisega liiduvälistest riikidest. Tollitoiminguid tehes tuleb teil teada ja järgida hoolikalt tolliformaalsusi ning juhiseid nende täitmisel.

Tollieeskirjade rakendamise ja nendest kinnipidamise tagamisega tegeleb maksu- ja tolliamet.

Euroopa Liidu tolliruum

Tollieeskirju kohaldatakse üldjuhul vaid ELi ja liiduväliste riikide vahelise kaubanduse korral. Kaubavahetusel näiteks Saksamaa, Itaalia või Soomega te kaupu tollima ei pea, küll aga näiteks kaubavahetusel Venemaaga, Aasia, Aafrika jm piirkondade riikidega. Lisaks kohaldatakse erandjuhul tollieeskirju ka kaubavahetusel teatud liidu territooriumi osade vahel (näiteks Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad).

Euroopa Liidu territooriumide, sh tolliterritooriumide loetelu

Tollimaks ja teised importimisel kogutavad maksud

Kaupade sisseveol vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri tolliformaalsuste käigus tuleb teil tasuda kaupade eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, päritoluriigist ja ka kogusest. Lisaks tollimaksule tuleb teil tasuda käibemaks ning olenevalt kauba liigist vajadusel ka aktsiis (kui on aktsiisiga maksustatav kaup - alkohol, tubakas, mootorikütus).

Tolliprotseduurid kaupade impordil

Euroopa Liidu (sh Eesti) tolliterritooriumile toodud kaup kuulub tollijärelevalve alla alates selle saabumisest. Edasised toimingud kaubaga sõltuvad kauba tollistaatusest. Liiduvälised kaubad tuleb suunata tolliprotseduurile, reeksportida või hävitada.

Lugege täpsemalt kauba tollistaatuse tõendamisest

Liiduvälise kauba puhul on võimalikeks tolliprotseduurideks transiit, vabasse ringlusse lubamine, ladustamine, töötlemine või erikasutus. Samuti on võimalik liiduvälise kauba reeksport liidu tolliterritooriumilt, kauba hävitamine või kauba loovutamine riigile.

Lugege täpsemalt tolliprotseduurile suunamisest

Tolliprotseduurid kauba ekspordil

Kauba väljaveol liidust on võimalikeks tolliprotseduurideks eksport või välistöötlemine.

Kauba deklareerimine

Kaupade suunamisel tolliprotseduurile tuleb teil esitada täidetud tollideklaratsioon. Selle täitmiseks ja esitamiseks tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhendiga.

Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Selleks tuleb teil esmalt taotleda e-tolli kasutusõigused.

Kui teil puudub ülevaade tollieeskirjadest, on kõigi tolliformaalsuste täitmine aeganõudev. Mõistlik on kasutada selleks maksu- ja tolliameti sertifitseeritud tolliagentuuride teenust.

Sertifitseeritud tolliagentuuride nimekiri

Viimati muudetud: 20-01-2017 14:20 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet