Tollitoimingud

Tolliga puutute kokku juhul, kui tegelete kaupade eksportimisega Euroopa Liidust väljapoole või importimisega liiduvälistest riikidest. Tollitoiminguid tehes tuleb teil teada ja järgida hoolikalt tolliformaalsusi ning juhiseid nende täitmisel.

Tollialaste õigusaktide rakendamise ja nendest kinnipidamise tagamisega tegeleb maksu- ja tolliamet.

Euroopa Liidu tolliruum

Tollialaseid õigusakte kohaldatakse üldjuhul vaid ELi ja liiduväliste riikide vahelise kaubanduse korral. Kaubavahetusel näiteks Saksamaa, Itaalia või Soomega te kaupu tollima ei pea, küll aga näiteks kaubavahetusel Venemaaga, Aasia, Aafrika jm piirkondade riikidega. Lisaks kohaldatakse erandjuhul tollialaseid õigusakte ka kaubavahetusel teatud liidu territooriumi osade vahel (näiteks Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad).

Euroopa Liidu territooriumide, sh tolliterritooriumide loetelu

Tollimaks ja teised importimisel kogutavad maksud

Kaupade sisseveol vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri tolliformaalsuste käigus tuleb teil tasuda kaupade eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, tolliväärtusest, päritoluriigist ja teatud juhtudel ka kogusest. Lisaks tollimaksule tuleb teil tasuda käibemaks ning olenevalt kauba liigist vajadusel ka aktsiis (kui on aktsiisiga maksustatav kaup - alkohol, tubakas, mootorikütus).

Tolliprotseduurid kaupade impordil

Euroopa Liidu (sh Eesti) tolliterritooriumile toodud kaup kuulub tollijärelevalve alla alates selle saabumisest. Edasised toimingud kaubaga sõltuvad kauba tollistaatusest. Liiduvälised kaubad tuleb suunata selleks soovitud tolliprotseduurile sõltuvalt kauba edasise kasutamise eesmärgist või vajadusest.

Lugege täpsemalt kauba tollistaatuse tõendamisest

Liiduvälise kauba puhul on võimalikeks tolliprotseduurideks transiit, vabasse ringlusse lubamine, ladustamine tollilaos või vabatsoonis, seestöötlemine, ajutine import või lõppkasutus. Samuti on võimalik vajaduse korral kauba hävitamine või teatud tingimustel kauba loovutamine riigile.

Lugege täpsemalt tolliprotseduurile suunamisest

Tolliprotseduurid kauba ekspordil

Liidu kauba väljaveol liidu tolliterritooriumilt on võimalikeks tolliprotseduurideks eksport või välistöötlemine ning liiduvälise kauba korral selle reeksport.

Kauba deklareerimine

Kaupade suunamisel tolliprotseduurile tuleb teil esitada tollideklaratsioon. Selle täitmiseks ja esitamiseks tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhendiga.

Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Selleks tuleb teil esmalt taotleda e-tolli kasutusõigused.

Kui teil puudub ülevaade tollialastest õigusaktidest, on kõigi tolliformaalsuste täitmine aeganõudev. Mõistlik on kasutada selleks maksu- ja tolliameti sertifitseeritud tolliagentuuride teenust.

Sertifitseeritud tolliagentuuride nimekiri

Viimati muudetud: 16-02-2018 10:40 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet