Tulumaks

Tulumaks jaguneb kaheks: füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks (juriidilise isiku tulumaksu maksavad ka mitteresidendi püsivad tegevuskohad ning erisoodustusi tehes kõik tööandjad). Lisaks ettevõtte tulumaksu tasumisele on teil tööandjana kohustus ka töötajatele tehtud väljamaksetelt pidada kinni ja tasuda maksu- ja tolliametile tulumaks.

Juriidilise isiku tulu maksustamine

Ettevõtte tulumaksu eripäraks Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse, on see maksuvaba.

Tulumaksu tuleb teil maksta jaotatud kasumilt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt ning kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ning töötajale tehtud erisoodustustelt.

Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ka ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Tulumaksu suurus ja maksetähtaeg

Tulumaksumäär 2017. aastal on 20%. Maksustamisperioodiks on kalendrikuu ja maksudeklaratsioon TSD tuleb esitada maksu- ja tolliametile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Seda saate teha elektrooniliselt e-maksuametis/e-tollis või maksu- ja tolliameti teenindusbüroos.

FIE tulude maksustamine

Kui tegelete ettevõtlusega FIEna, tuleb teil maksta tulumaksu ettevõtlusest saadud tulult, millest on maha arvestatud ettevõtluseks tehtud kulud.

FIE tulumaksumäär 2017. aastal on 20%. Maksustamisperioodiks on kalendriaasta ning FIEna tuleb teil deklareerida tulu üks kord aastas. Tuludeklaratsioon tuleb esitada maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Kui saite eelneval perioodil maksustatavat tulu, peate tasuma tulumaksu avansilisi makseid 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks. Avansilise makse suuruseks on 25% eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast.

Töötajate tulu maksustamine

Füüsilise isiku tulu maksustatakse samuti tulumaksuga ja väljamakseid tehes tuleb väljamakse tegijal kinni pidada ning tasuda tulumaks töötajate brutotöötasult, lisatasudelt, preemiatelt, puhkusetasudelt jm väljamaksetelt, mida loetakse palgaks.

Füüsilise isiku tulumaksumäär 2017. aastal on 20%. Tulumaksuvaba tulu kalendrikuus on 180 eurot.

Juhul kui töötaja on teinud väljamakse tegijale (tööandjale) avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks, saate enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha arvata kalendrikuus lubatud maksuvaba tulu. Lisaks tulumaksule tuleb teil töötaja tulust kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse. Samuti tuleb tasuda töötaja brutotulult sotsiaalmaksu.

Viimati muudetud: 20-01-2017 10:59 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet