Ülevaade ettevõtte maksudest

Ettevõtlusega tegelemisel tuleb teil tasuda makse vastavalt Eestis kehtivatele maksuseadustele. Maksustatakse omandit, tulu või hüve.

Maksude liigid

Riiklikud ja kohalikud maksud

Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks. Kohalikud maksud võib kehtestada kohalik omavalitsus teatud piirkonna infrastruktuuri või muude ressursside kasutamise eest. Kohalikud maksud on reklaamimaks, parkimistasu, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks. Kohalikud maksud laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Otsesed ning kaudsed maksud

Otsese maksu puhul tuleb teie ettevõttel kanda maksukoormust. Nii on see tulumaksu, maamaksu ja raskeveokimaksu puhul. Kaudse maksu puhul tasub selle lõpptarbija ja maks liidetakse kauba või teenuse hinnale. Sellisteks maksudeks on käibemaks, aktsiisid ja tollimaks.

Ettevõtte maksude nimekiri

Milliseid makse ning millise määra järgi tuleb maksta, sõltub teie ettevõtte eripärast.

  • Tulumaks
  • Käibemaks
  • Sotsiaalmaks
  • Tollimaks ja aktsiisid
  • Töötuskindlustusmakse
  • Keskkonnatasud
  • Maksud piiriülese tegutsemise korral
  • Muud maksud

Maksude kogumine ja järelevalve

Maksude arvestamise, kogumise, tasumise kontrolli ja maksuvõlgade sissenõudmisega tegelevad maksu- ja tolliamet ning kohalike maksude puhul kohalikud omavalitsused. Maksude mittetasumisel, tasumisega hilinemisel või ebakorrektse arvestuse pidamisel on võimalik määrata teile trahve, intresse või viivistasusid. Ettevõtted peavad pidama korrektset raamatupidamis- ja maksuarvestust ning esitama maksudeklaratsioone. Maksu- ja tolliamet ning omavalitsus peavad saama mõistliku aja jooksul ülevaate ettevõtte tehingute toimumisest ning nendega seotud olulistest aspektidest (tulud, kulud, varad ja kohustused).

Lugege maksukorraldusest täpsemalt maksu- ja tolliameti kodulehelt

Kui alustate koostööd uute partneritega, on teil kasulik kontrollida, kas nad on kõik maksud riigile tasunud.

Esitage päring maksude tasumise kohta maksu- ja tolliameti kodulehel

Krediidiinfost saate tellida raporteid teiste ettevõtete krediidireitingu, krediidilimiidi ning maksehäirete kohta ning tutvuda nende majandusaasta aruannetega. Krediidiinfo teenuste kasutamine on tasuline.

Krediidiinfo raportid ettevõtete kohta

Otsing äriregistri teabesüsteemist

Euroopa Äriregister vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Euroopa Äriregistri teenused on tasulised.

Maksukalender

Kõik ettevõtte maksukohustuse tähtajad on maksu- ja tolliameti koostatud maksukalendris

Viimati muudetud: 19-02-2018 10:21 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet