Ekspordi ja piiriülese tegevuse rahastamine

EASi tugi ekspordi arendamisel

Ekspordi valdkonnas aitab EAS ettevõtjaid läbi mitmete teenuste ja koolitusprogrammide: ekspordipartneri otsing, kontaktiotsing, ühisstendid, kontaktreisid jpm.

Tutvuge EASi pakutavate ekspordi arendamiseks mõeldud teenustega

KredExi ekspordilaen

KredExi ekspordilaen on suunatud ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid.

KredEx Krediidikindlustuse kindlustused

Eksporditagatised kindlustavad ekspordi krediidiriske, võimaldades teil oma ostjatele pakkuda paremaid maksetingimusi ning uutele turgudele siseneda. KredEx Krediidikindlustus pakub nii lühiajaliste kui pikaajaliste tehingute krediidikindlustust.

Loomemajanduse eksporditoetused

EASi loomemajanduse eksporditoetus abistab loomemajanduse ettevõtteid ekspordiga alustamisel ja ka selle hoogustamiseks.

ELi programmiga Loov Euroopa toetatakse Euroopa kino ning kultuuri- ja loomevaldkondi. Programm aitab kultuuriteostel jõuda teiste riikide publikuni ning tihendada loomeinimeste ja -organisatsioonide rahvusvahelist koostööd.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam.

Viimati muudetud: 10-01-2017 16:41 | Teksti koostas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus