Kui tekib probleeme Euroopa Liidu ametiasutustega suhtlemisel

Kui teise Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi ametiasutus on rikkunud teie kui ettevõtja õigusi Euroopa Liidus, tasub pöörduda SOLVITi poole. SOLVIT saab olla abiks näiteks siis, kui teise liikmesriigi asutus takistab teie toodete või teenuste turulepääsu, FIEna tegutsemist, riigihangetes osalemist, käibemaksu tagastamist või maksete vaba liikumist.

SOLVIT on ELi liikmesriikide koostöövõrgustik, mis on loodud siseturu probleemide kohtuväliseks kiireks ja efektiivseks lahendamiseks. SOLVITi keskused asuvad kõikides Euroopa Liidu riikides (ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis) ja nende ülesanne on leida probleemile lahendus 10 nädala jooksul.

Millal SOLVIT saab aidata

 • Kui ettevõtja õigusi on rikutud
 • Kui probleem on piiriülene
 • Kui õiguste rikkuja on teise liikmesriigi ametiasutus
 • Kui te ei ole veel kohtusse pöördunud

SOLVITi poole võib pöörduda järgmiste probleemidega:

 • Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine
 • Perehüvitised
 • Pensioniõigused
 • Kaubad ja teenused
 • Töötushüvitised
 • Maksustamine
 • Sõidukid ja juhiload
 • Viisad ja elamisload
 • Tervisekindlustus välismaal
 • Diskrimineerimine

Millal SOLVIT ei saa aidata

 • Kui on algatatud kohtumenetlus
 • Ettevõtja ja tarbija vaheliste vaidluste puhul
 • Ettevõtjatevaheliste vaidluste puhul
 • Infopäringutele vastamise ja juriidilise nõustamisega

Kaebuse esitamine

Kaebus esitatakse selle riigi SOLVITi keskusele, mille kodanik kaebuse esitaja on või kus ta alaliselt elab. Eesti SOLVITi keskus asub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

Kaebust saab esitada:

 • online-vormi kaudu
 • e-posti teel: solvit.eesti@mkm.ee
 • telefoni teel: 625 6489, 639 7617
 • tavapostiga: SOLVIT Eesti, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122

Kaebuse esitamisel on oluline kirjeldada probleemi võimalikult detailselt, edastada kõikide asjassepuutuvate dokumentide koopiad ja kirjavahetus koos oma kontaktandmetega.

Kaebuse menetlemine

Kohalik SOLVITi keskus teatab nädala jooksul, kas konkreetse juhtumi puhul on tegemist ELi õiguse rikkumisega ja kas kaebus võetakse menetlusse või mitte.

Õigusrikkumise puhul hoiab kohalik SOLVITi keskus kaebuse esitajat menetluse käiguga kursis. Kui juhtumi on menetlusse võtnud ka juhtiv SOLVITi keskus, on probleemi lahendamise tähtajaks 10 nädalat. Eriti keeruliste juhtumite puhul võib tähtaega pikendada 4 nädala võrra.

Kui hoolimata SOLVITi pingutustest jääb probleem lahendamata, püüab kohalik SOLVITi keskus aidata leida lahendust muul viisil.

Teavet ja juriidilist nõuannet oma õiguste kohta Euroopa Liidus saab Teie Euroopa nõuandeteenistusest. Kui Teie Euroopa nõuandevõrgustik leiab, et tegemist on ELi õiguse rikkumisega, edastatakse kaebus automaatselt SOLVITisse.

Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium