Piiriülesed riigihanked

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi riigihangete turg on avatud ka teiste liikmesriikide ettevõtjatele, samuti saavad eesti ettevõtjad konkureerida riigihangetel teistes liikmesriikides. Piiriülese konkurentsi ärakasutamine riigihangete turul annab hankijatele paremad valikuvõimalused hanke objekti kvaliteedi ja hinna suhtes.

Kõik riigihanked, mis ületavad teatud hankemaksumuse, tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas ning seda üle kogu Euroopa Liidu.

Eestisiseselt sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ja vastutuse riigihangete seadus.

Eestis läbiviidavate riigihangete kohta kogub ja avaldab infot riigihangete register.

Euroopa avalike hangete kohta saate ülevaate infosüsteemist SIMAP. Sealt leiate Euroopa Liidu hanketeateid riigi, piirkonna, ärivaldkonna ning muude näitajate järgi. Samuti saate palju olulist lisainfot õigusaktide jm kohta.

Euroopa Liidu liikmesriikide riigihangete kontaktisikute võrgustik

Riigihangete kontaktisikute võrgustiku (Public Procurement Network - PPN) eesmärgiks on anda ettevõtjatele võimalus lahendada mitteametlikul teel teises liikmesriigis riigihankel tekkinud probleeme ja kasutada selleks liikmesriikides määratud isikute abi. Samuti aitab võrgustik liikmesriikide riigihangete ekspertidele vahetada omavahel kogemusi ja informatsiooni riigihangete süsteemi toimimise ja riigihangete alaste õigusaktide rakendamise kohta.

Kui teil tekib riigihangetega probleeme, võtke ühendust Eesti kontaktisikutega ja kirjeldage oma probleemi. Eesti kontaktisik võtab seejärel ühendust vastava riigi kontaktisikuga, kes omakorda pöördub hanke korraldaja poole probleemi selgitamiseks ja lahendamiseks.

ELi riigihangete kontaktisikute võrgustik

Viimati muudetud: 06-01-2016 11:39 | Teksti koostas: rahandusministeerium