Äriühingu aruandlus

Kui teie ettevõtlusvormiks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu, peate esitama igal aastal majandusaruande äriregistrile, regulaarseid deklaratsioone maksu- ja tolliametile, ametlikke kandeid haigekassale ning teatud juhtudel ka aruandeid statistikaametile.

Majandusaasta aruanne äriregistrile

Auditeeritud majandusaasta aruande peavad äriregistrile esitama osaühingud, aktsiaseltsid ja tulundusühistud. Täis- ja usaldusühing majandusaruannet registriosakonda esitama ei pea, v.a juhul, kui täisühingu täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts, ühistu või mittetulundusühing. Majandusaasta aruanne tuleb äriregistrile esitada ettevõtjaportaalis elektrooniliselt.

Lugege lähemalt majandusaasta aruande koostamisest ja esitamisest

Aruanded maksu- ja tolliametile

Juriidilise isikuna on teie ettevõte maksukohustuslane. Teil on kohustus pidada maksuarvestust ning esitada maksu- ja tolliametile maksudeklaratsioone, nende hulgas regulaarselt:

  • tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (vorm TSD), mis tuleb esitada iga kuu juhul, kui ettevõttel on lepingulisi töötajaid või ettevõte tegi maksustatavaid väljamakseid. Käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõte peab vormi TSD esitama iga kuu ka siis, kui ettevõttel ei ole lepingulisi töötajaid või ettevõte ei teinud maksustatavaid väljamakseid. Viimasel juhul esitab ettevõte nn nullidega deklaratsiooni;
  • erisoodustuste deklaratsioon (vorm TSD lisa 4), kui olete andnud näiteks töötajale auto tasuta või soodushinnaga kasutamiseks või katate töötaja kulutusi puhkuseks või meelelahutuseks vms;
  • kingituste ja annetuste ning vastuvõtukulude deklaratsioon (vorm TSD lisa 5), kui olete hoolitsenud näiteks äripartnerite toitlustus- ja majutuskulude eest vms;
  • käibedeklaratsioon, kui teie ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena.

Lisaks tuleb deklareerida dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed, toodete ja pakendiaktsiis jne.

Aruannete esitamise tähtajad leiate maksu- ja tolliameti koostatud maksukalendrist.

Töövõimetuslehe andmete edastamine haigekassale

Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht. Töötajate töövõimetuslehtede andmete elektrooniline täiendamine on tööandjatele kohustuslik.

Andmete esitamine statistikaametile

Seda, kas teie ettevõte/asutus peab statistikaametile andmeid esitama, saate kontrollida statistikaameti veebilehe rubriigist „Esita andmeid – Andmete esitamise kohustus“. Andmeid saate esitada, kasutades andmete esitamise keskkonda eSTAT. Kui teil puudub ID-kaart või internetipanga kasutamise võimalus, saate statistikaametilt taotleda parooliga andmeesitaja õigusi, esitades selleks taotluse statistikaameti veebilehel, klõpsates lingil „Vaata teisi autentimise võimalusi – Registreerun kasutajaks“.

Töötajate registreerimine

Tööandjal on kohustus oma lepingulised töötajad registreerida e-maksuametis/e-tollis töötamise registris.Töötamine tuleb registreerida hiljemalt töötaja tööle asumise hetkeks.

Viimati muudetud: 05-09-2016 11:21 | Teksti koostas: rahandusministeerium