Andmete esitamine statistikaametile

Statistikaametile andmete esitamise kohustus on kõigil Eestis registreeritud ettevõtetel. Statistika tegemisel lähtub statistikaamet riikliku statistika seadusest.

Statistikaamet kogub andmeid eesmärgiga pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse seisundi ning trendide kohta.

Teie edastatud andmeid kasutab statistikaamet ainult statistika tegemiseks ega edasta neid kolmandatele osapooltele.

Valimid

Et tagada statistika kvaliteet ja piisav detailsus tegevusalade ja ettevõtete suurusrühmade kaupa, kasutab statistikaamet juhuvalimite meetodit, mis ühtib teistes Euroopa Liidu riikides kasutatava meetodiga. Meetod tagab, et üks väikeettevõte ei satu ühel ajal kõigisse võimalikesse valimitesse.

Valiku tegemiseks jagatakse ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi rühmadesse. Arvuti valib igast rühmast välja teatava hulga ettevõtteid, kes aruandeid esitavad. Ettevõtete vastamiskoormuse ühtlustamiseks on ettevõtete nimekiri kindla järjekorraga ja iga aruande puhul algab valik nimekirja eri punktist.

Praeguse valimi võtmise süsteemi ja valimimahtude juures on kuni üheksa töötajaga ettevõtetele enamasti tagatud, et nad on valimis kõige rohkem viis aastat. Seejärel langevad nad ühest valimist välja, võivad aga kohe sattuda mõne teise uuringu valimisse. Kui valimis on umbes 10% ettevõtetest, on tagatud, et ettevõte on valimis keskmiselt viis aastat, kui 20% ettevõtetest, siis kümme aastat jne.

Vähemalt 50 töötajaga ettevõtted on kõik aruandekohustuslased.

Seda, kas teie ettevõttel/asutusel tuleb statistikaametile andmeid esitada, saate vaadata statistikaameti veebilehel rubriigis „Andmete esitamise kohustus“. Ettevõtetele, kellel on kehtiv e-posti aadress, saadab statistikaamet aruande esitamistähtaja lähenedes vastava teate e-postile.

Andmete esitamiseks soovitab statistikaamet kasutada elektroonilist keskkonda eSTAT.

eSTATiga liitumine

eSTATiga liitumiseks tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada statistikaametile taotlus ettevõtte peakasutaja loomiseks. Taotluse saab esitada elektrooniliselt eSTATi kaudu, autentides ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil või internetipanga kaudu.

Digiallkirjastatud taotlusvormi võib statistikaametisse saata e-postiga aadressil klienditugi@stat.ee. Taotluse vormi saab ka välja printida ja saata statistikaametisse postiga aadressil Tatari 51, 10134 Tallinn.

Taotluse alusel loob statistikaamet ettevõttele peakasutaja, kes saab omakorda lisada oma ettevõttes eSTATi andmeesitajaid. Kinnitava vastuse e-stati kasutajaks registreerimise kohta saadab statistikaamet tegevjuhi/peakasutaja meilile 5 tööpäeva jooksul.

Küsimustike täitmine ja esitamine

Küsimustikud ja nende esitamise tähtajad leiate statistikaameti veebilehelt.

Täidetud aruanded saate esitada statistikaametile elektroonilise andmete esitamise keskkonna eSTAT kaudu.

Viimati muudetud: 08-02-2018 14:19 | Teksti koostas: statistikaamet