FIE aruandlus

Aruanded maksu- ja tolliametile

Füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) tuleb maksu- ja tolliametile deklareerida:

  • isiklik vara, mille FIE võtab ettevõtluses kasutusse, registreerides end äriregistris;
  • neli korda aastas ettevõtlusest saadud tulu- ning avansiline sotsiaalmaksu tasumine;
  • kord aastas kohustusliku kogumispensioni makse tasumine, kui FIE on liitunud II pensionisambaga;
  • ettevõtluses kasutuses olnud vara, kui see läheb tagasi isiklikku tarbimisse FIE-na ettevõtluse peatamisel või lõpetamisel.

Töötuskindlustusmakset ei pea FIE enda eest tasuma, kuid tööandjana tuleb FIE-l töötajale tehtud väljamaksetelt tasuda töötuskindlustusmakse ja see deklareerida.

Kui FIE on registreeritud käibemaksukohustuslasena või kui FIE lisab enda poolt väljastatavale arvele käibemaksu, tuleb tal deklareerida ja tasuda käibemaks maksu- ja tolliametile.

Tööandjana on FIE-l kohustus oma lepingulised töötajad registreerida töötamise registris.

Põhjalik ülevaade FIE kohustustest maksu- ja tolliameti veebilehel

FIE tööandjana

FIE maksukalender 2018

Aruanded haigekassale

Kuna FIE maksab sotsiaalmaksu ja on kantud äriregistrisse, kehtib FIE-l ravikindlustus ja tal on õigus saada töövõimetuse hüvitist. Töövõimetuse korral tuleb hüvitise saamiseks esitada haigekassale töövõimetusleht.

FIE õigused ravikindlustusele

Viimati muudetud: 19-02-2018 11:08 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet