Tuleohutusaruande esitamine päästeametile

Ehitise valdajal on kohustus kontrollida ehitise tuleohutusnõuete täitmist, tagada inimeste turvalisus ja tuleohutuspaigaldiste korrashoid.

Tuleohutuse enesekontrolli käigus tuleb teil kontrollida oma valduses olevat ehitist, ruumi, seadet ning nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust.

Tuleohutuse enesekontrolli aruanne koostatakse eelneva kalendriaasta ehk aruandlusperioodi (01.01–31.12) andmetega hiljemalt järgneva aasta 31. märtsiks.

Aruande saate esitada päästeameti tuleohutuse enesekontrolli aruannete iseteeninduskeskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna e-kirja teel ehitise asukohajärgsele regionaalsele päästekeskusele.

Tuleohutusaruande peab koostama näiteks järgmiste ehitiste kohta:

  • lasteaiad;
  • koolid;
  • suuremad kogunemishooned;
  • 50 ja enama kohaga majutusasutused;
  • ravi- ja hoolekandeasutused;
  • suuremad põllumajandus- ja tööstushooned;
  • kemikaaliseadusest tulenevalt suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad tööstus- või laohooned;
  • kõrghooned ( 9-korruselised ja kõrgemad)
  • maa-alused garaažid;
  • elutähtsat või kommunaalteenust osutavad asutused.

Tuleohutusaruannet ei koostata eluhoonete ja -ruumide kohta.

Tuleohutusaruande koostab ehitise valdaja (kasutaja, rentnik). Juhul, kui ühes ehitises on mitu valdajat, määrab ehitise omanik kirjalikult tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande.

Kui asutuse territooriumil on mitu kohustusliku enesekontrolli kriteeriumitele vastavat ehitist, esitatakse tuleohutusaruanne iga ehitise kohta eraldi. Tuleohutusaruandes esitatavad andmed peavad olema asutuses või ettevõttes dokumenteeritud või olema muul viisil tõendatavad.

Viimati muudetud: 23-08-2016 11:35 | Teksti koostas: päästeamet